Adatkezelési nyilatkozat (GDPR)

Tájékoztató

Adatkezelő: Business Coach Kft.

Székhelye: 1068 Budapest Városligeti fasor 32. (5 kapucsengő, I. emelet)

Ügyvezető: Komócsin Laura

Email: info@businesscoach.hu

Telefon: +36-20-335-3769

Adatkezelésünk jogalapja az az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénynek (Infotv.) és az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének(GDPR) a rendelkezései.

Business Coach Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) ezen jogforrások alapján, az Ügyfél által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, az Ügyfél önkéntes, konkrét és tájékoztatáson alapuló, tevőleges beleegyezésével.

Szolgáltató úgy tekinti, hogy a képzésekre jelentkezéssel, a hírlevélre történő feliratkozással, vagy egyéb módon regisztrálva a tesztek kitöltésével,  az Ügyfél hozzájárul személyes adatainak a Szolgáltató, mint adatkezelő által történő kezelésére. A direkt marketing útján történő hirdetésekre való feliratkozást külön hozzájárulás biztosítja.

Milyen adatokat kezelünk?

A képzésekre történő jelentkezéssel az alábbi személyes adatokat kezeljük: név, születési név, hely, dátum, anyja neve, állampogárság, lakcím, tartózkodási hely, foglalkozás, beosztás, munkahely, munkaerőpiaci státusz, legmagasabb iskolai végzettség, költségviselői és számlázási adatok, email, privát email, mobiltelefonszám.

Az adatkezelés célja a megfelelő adminisztráció és a jelentkezés alapú szerződés elkészítése és nyilvántartása, a szolgáltatás igénybevételének megkönnyítése, kapcsolatfelvétel.

A legjobb szolgáltatás nyújtása érdekében a weboldalon cookie-kat használunk. A honlapunk látogatásával a felhasználó jóváhagyja a használatukat. Ez a technológia nem alkalmas a látogatók azonosítására, csak a felhasználó számítógépének felismerésére az élvezetesebb és személyre szabott internet használat érdekében. A látogató böngészője beállításaiban meghatározhatja azt is, hogy elfogadja, vagy visszautasítja-e a cookie-kat. A webböngészők többsége alapértelmezettként fogadja a cookie-kat, de beállíthatja böngészőjében a cookie-k visszautasítását is.

Mennyi ideig kezeljük a személyes adatokat?

A hozzájárulás megadásától (az adatkezelési szabályzat elfogadásával) a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hírlevelek és direkt marketing anyagokról az Ügyfél bármikor leiratkozhat, amely lehetőséget a levelek legvégén jól láthatóan megtalál.

Mik az ügyfél jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Az adatkezelésben érintett ügyfél bármikor tájékoztatást kérhet saját személyes adatainak kezeléséről, az adatkezelő személyéről és elérhetőségéről, valamint a jogorvoslatért felelő hatóság elérhetőségéről (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 1 391 1400, telefax: +36 1 391 1410, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Az Ügyfél bármikor díjmentesen kérheti a korábban megadott adatok módosítását, helyesbítését, törlését illetve az adatkezelés korlátozását Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó,rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Adatkezelési Szabályzat egyoldalú módosítására, a módosított szabályzat megfelelő közzététele mellett.