Jelentkezés

Challenging Coaching

A siker egyenlő a célokkal. Minden más csak magyarázat” Brian Tracy

Fejlessze tovább coach készségeit és legyen:

CHALLENGING COACH

Challenging modell alkalmazása – merész, igazi kihívást jelentő célkitűzés a „FACTS” modell módszertanával, fejlesztő és egyben challenging vezetői szemlélettel  

FACTS coaching_hu.jpg

Coachként és vezetőként akkor tudjuk az optimális teljesítmény elérését hatékonyan támogatni, ha az ösztönző kihívások és a támogatás megfelelő egyensúlyban vannak.

Kiugró teljesítmény akkor jön létre ha mind az ösztönző kihívások, mind a támogatás magas szinten van jelen. Ebben a zónában, amit az angol egy új szóval  „carefrontation” jellemez, az egyén kilép a komfortzónájából és létrejön a csúcsteljesítmény, az úgrásszerű fejlődés.

John Blakey és Ian Day kidolgozta a „FACTS” modellt, amely nagyszerű keretet ad az igazán merész „courageos” célok megfogalmazásához, Ennek a rutinnak és egyben a „challenging „coaching” vezetői szemléletének a megszerzését, fejlesztését támogatja a Business Coach Kft. gyakorlatorientált, saját élményen alapuló coach képzése. A Business Coach Kft 2015 május óta a Challenging Coaching Kelet Közép Európai stratégiai partnere

A Challenging Coaching koncepció 2015-ben bekerült a Top 20 legjelentősebb coaching irányzat közül a Top 3-ba és a Coaching at Work magazin az évtized egyik meghatározó modelljeként jellemzi.

A FACTS modell az alábbi elemeket tartalmazza:

 • Feedback – Kihívásokat megfogalmazó, inspiráló visszajelzések, amelyek megfelelő arányban tartalmazzák mind a pozitív mind a fejlődési, előrelépési és korrekciót igénylő lehetőségekre vonatkozó üzeneteket.
 • Accountability – A felelősség megteremtése, ami belülről fakad és nem a számonkéréstől, felelősségre vonástól való tartás eredményezi. Személyes elköteleződés, ami abból ered, hogy az egyén azonosulni tud, azonosulni akar a szervezet értékeivel, stratégiájával és célkitűzéseivel.
 • Courageos Goals – Transzformatív célkitűzések, amelyek nem az eddig elért eredményekből, a következő szükséges lépések meghatározásának igényéből indulnak ki. Korlátokat nem ismerő álmok jelentik az igazán merész, izgalmas, kockázatokat is felvállaló célkitűzések alapját.
 • Tension – Az inspiráló feszültség jelenléte elengedhetetlen az optimális teljesítmény létrejöttéhez. Anélkül, hogy az a kiégést kockáztatná. A vezetők egyik fontos feladata, hogy a vezetői interakcióik során fel tudják mérni – és ha kell dinamikusan változtatni – a szükséges feszültség szintjét.
 • System thinking – Minden, amit teszünk, rendszerben történik és kihatással van a tágabb értelemben vett szervezetre. Éppen ezért döntéseinknél céljaink megfogalmazásánál fontos a fenntarthatóság, a tágabb szervezeti értékek, normák, hosszú távú stratégiai célkitűzések figyelembe vétele. A rendszer szintű megközelítés használatával el lehet kerülni azt, hogy a célok egyéni vagy kisebb szervezeti célok szintjén, esetleg nem kívánt hatásokat okozva kerüljenek meghatározásra.

Elvárható eredményként a résztvevők:

 • célkitűzésének hatékonysága és ezáltal az üzleti teljesítmény növekszik
 • célokkal való azonosulás, elköteleződés erősödik
 • rendszerszintű gondolkodás fejlődik
 • komfortzónán kívül tartózkodás, komfortzónából való kiléptetés képessége erősödik
 • bővül a coaching eszköztáruk
 • Challenging Coaching vezetői kompetenciák fejlődnek

 

A képzés vezetője:

Mákos Nándor ACC

executive coach

Challenging Coaching közép-kelet- európai nagykövete

További információk:

 • Képzési napok: 2019. szeptember 23-24. (hétfő, kedd) 9.00-16.00 óráig
 • Felvételi feltétel: coach képzettség
 • A 2 napos képzés díja: 100.000 Ft+áfa/fő/modul
 • Jelentkezés az online regisztráció kitöltésével
Jelentkezés