Coaching irányzatok jelentkezes

Coachoknak ajánljuk még:

DIADAL Team és group coach képzés

TOVÁBBKÉPZÉS VÉGZETT COACHOKNAK

Coaching irányzatok és specialitások

Egy jó coach folyamatosan fejleszti önmagát, és ehhez hozzátartozik eszköztárának bővítése is. Ha eszköztára széles, akkor abból testre szabottan tud válogatni ügyfele igényeinek megfelelően.

Coaching irányzatok és specialitások képzésünk megújult tematikával, komplex és moduláris formában várja a coach végzettséggel rendelkező érdeklődőket.

Bemutatkoznak a választható coaching irányzatok és specialtások

Challenging Coaching: „A siker egyenlő a célokkal. Minden más csak magyarázat” Brian Tracy

 Az inspiráló vezető – merész, igazi kihívást jelentő célkitűzés a „FACTS” modell módszertanával, coaching és egyben challenging vezetői szemlélettel.

Igazi sikert csak merész célok megfogalmazásával és megvalósításával tudunk elérni. A tradicionális célkitűzési módszerek, mint például a SMART csak átlagos teljesítményt eredményezhetnek. Amikor, céljaink keresése és megfogalmazása közben izgalmat, inspirációt ugyanakkor félelmet, bizonytalanságot is érzünk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy jó úton járunk.

John Blakey és Ian Day kidolgozta a „FACTS” modellt, amely nagyszerű keretet ad az igazán merész „courageos” célok megfogalmazásához, Ennek a rutinnak és egyben a „challenging „coaching” vezetői szemléletének a megszerzését, fejlesztését támogatja a Business Coach Kft. gyakorlatorientált, saját élményen alapuló vezetői képzése.

A FACTS modell az alábbi elemeket tartalmazza:

 • Feedback – Kihívásokat megfogalmazó, inspiráló visszajelzések
 • Accountability – A belülről fakadó mély felelősség megteremtése
 • Courageos Goals – Bátor, vakmerő célkitűzések
 • Tension – Az inspiráló feszültség jelenléte
 • System thinking – Rendszer szintű megközelítés

 Elvárható eredményként a résztvevők:

 • Célkitűzésének hatékonysága és ezáltal az üzleti teljesítmény növekszik
 • Célokkal való azonosulás, elköteleződés erősödik
 • Bővül a vezetői eszköztáruk
 • Challenging Coaching vezetői kompetenciák fejlődnek

 

A képzés vezetője

Mákos Nándor ACC

executive coach,

a téma magyarországi nagykövete.

Időpont: 2019. szeptember 23-24. (hétfő, kedd)

Egyes statisztikák szerint átlagosan ötször változtatunk karriert és jóval többször munkahelyet. Egy gyorsan változó, összetett és meglehetősen bizonytalan világban a karrierkérdések tudatos, felelősségteljes kezelése elengedhetetlen.

Reális helyzetértékelés, stabil szakmai identitás, kreatív célmeghatározás, hitelesség, ön-azonosság, valós kompetenciák, saját válaszok megtalálása – fontos hívószavai a karrier coachingnak.

Egy karriercoaching folyamat célja, hogy az ügyfél

 • egyre tudatosabbá váljon a karrierjével kapcsolatos értékei terén
 • tisztába kerüljön erőforrásait illetően
 • képes legyen ön-azonos és ambiciózus célok kitűzésére és azok megvalósítására.

A karriercoaching leggyakoribb témái:

 • karrier célok meghatározása
 • karrier átmenetek kezelése
 • szakmai elakadás okainak feltárása
 • pályakezdés
 • pályamódosítás
 • munkaerő-piacra való visszatérés

A kétnapos modulban a résztvevők

 • megismerik a Design Thinkingmódszertanra épülő, innovatív élettervezést
 • megértik a „karrierhorgonyok” jelentőségét
 • felismerik, miért fontos a szakmai életút állomásainak narratívája
 • gyakorlati ismeretet szereznek arról, mit jelent az interjúcoaching
 • irodalomterápiás módszertan alkalmazásával kipróbálhatják a csoportos karriercoachingot és megtapasztalhatják, hogy mindez hogyan járul hozzá az alternatív értelmezési lehetőségek megismeréséhez, az egyéni perspektíva tágításához

A gyakorlatorientált, saját élményen alapuló program során több módszertan és eszköz kerül bemutatásra.

A programot ajánljuk:

 • coachoknak, akik gyakran találkoznak karrierre vonatkozó kérdésekkel
 • belső coachoknak, akik kollégáikat a vállalaton belüli karrierfejlődésben szeretnék támogatni
 • mentoroknak
 • az outplacement területén tevékenykedő tanácsadóknak
 • pályaorientációs szakembereknek
 • felsőoktatási intézmények Karrier irodáiban dolgozó szakembereknek

A képzés vezetője:

Juhász Erika

business coach, karrier coach, fejvadász, tréner

Időpont: 2019. június 3-4. (hétfő, kedd)

Őszi időpont: 2019. október 14-15. (hétfő, kedd)

Beszédcoachként támogatjuk ügyfeleinket hogy sikeresebb előadók, karizmatikusabb vezetők legyenek.

Legyen az egy TEDx beszéd, szakmai konferencia, a csapatunk motiválása vagy befektetők meggyőzése, gondolataink pontosabb megfogalmazása és hatásos előadása segít sikeresebbé válnunk.

A képzés során olyan eszközöket és módszereket ismerünk meg, amivel coachként elősegíthetjük, hogy az ügyfelünk: 

 • felfedezze a saját üzenetét,
 • megtalálja a sztorikat, amikkel az üzenetet eredményesen eljuttathatja a hallgatóinak,
 • jobb és magabiztosabb előadóvá váljon, és
 • örömét lelje a nyilvános beszédben.

Oktatónk:


Bincze Bea ACC,

beszédcoach, executive coach és tréner, TEDx és szakmai konferenciák felkészítője.

Bea saját tapasztalatait a külföldi és hazai prezentációs coachok legjobb módszereivel ötvözve dolgozta ki a képzés anyagát.

Időpont: 2019. november 4-5. (hétfő, kedd)

Brief coaching: a gyors kimozdítás művészete

A brief coachingról ismert, hogy az egy ülésen belüli előrelépés maximalizálását szolgálja az előrevivő lehetőségekre és az erőforrásokra fókuszált beszélgetésvezetési eszköztára – melynek során tudatosan nem kérdezünk a problémáról, annak okairól, részleteiről. Valami mást csinálunk: az ügyfelünk hétköznapi valóságában kívánatos változások konkrét, pontos mikroleírására, a már működő erőforrások tudatosítására, az előrelépések jeleinek kidolgozására helyezzük a fókuszt, maximálisan az ügyfél önszerveződését támogatjuk – így érünk el gyors és tartós elmozdulást.

A két napos modulban:

 • megismerjük, hogyan kínál paradigmaváltást a brief coaching a segítő beszélgetéseken
 • megismerkedünk a brief coaching beszélgetésvezetés időszerkezetével
 • használni kezdjük a brief coaching alapeszközeit: a csodakérdést, a mikroleírásokat, a skálákat
 • gyakoroljuk, hogyan tartsunk egyensúlyt brief coachként “elismerés” és “lehetőség” lábunkon lépegetve előre a coaching beszélgetésben
 • személyesen végigvezetünk egy brief coaching ülést, majd a második napunkon egy utókövető ülést, és tanulunk saját coach-erősségeinkről a visszajelzések alapján.

A tanuláshoz kaptok coaching kártyákat, jegyzetet, olvasnivalót.

Képzés vezetője:

Tegyi Enikő PCC

coach, team coach, coach tréner

www.solutionfocus.hu

Időpont: 2019. június 17-18.(hétfő, kedd)

Őszi időpont: 2019. november 25-26. (hétfő, kedd)

Story Processing Coaching: a tudattalan tudatosítása

A Story Processing Coaching (SPC) a freudi szabad asszociáció módszerének modern eszköze, amely abban segít, hogy megkülönböztetés nélkül felszínre juttassuk tudatalatti történéseinket, megismerjük és megértsük belső mozgatórugóinkat. Az SPC elfogadja, sőt, alapul veszi a pszichoanalízis megállapítását, miszerint az, ami eszünkbe jut egyáltalán nem véletlenszerű, hanem a tudattalanban zajló folyamatok eredménye.

 • Az SPC korlátlan teret enged a szabad asszociációnak, azokat kiindulópontként 1. analógiát teremtő sztorikkal, 2. konstruktív illetve destruktív szavakkal, 3. metaforát hordozó kérdésekkel valamint 4. befejezetlen mondatokkal segíti. Mindezt egy folyamat: a 4M technika (Megismerni, Megérteni, Meditálni, Mozdulni) részeként.
 • A két napos modulban a résztvevők:
 • megismerik a Story Processing Coaching pszichológiai hátterét
 • kipróbálják és megtapasztalják a kognitív (racionális, gondolati) síkról való áttérést a nehezen vagy hozzá nem férhető “elfelejtett” történetek felszabadításához
 • megértik és gyakorolják hogyan lehet a coaching – és nem az analízis – keretei között tartani a folyamatot a 4M technikájával
 • látják és hasznosítják a módszert, amellyel elősegítik, hogy a coachee tudatos értelmi, érzelmi és kapcsolati síkon is rálásson saját belső történeteire
 • fejlődnek abban, hogyan tudnak teret engedni a coacheenak a ventilálásban, a nélkül, hogy megoldás, a továbblépés fókusza háttérbe szoruljon
 • edzik új ismereteiket, az edzést pillanattanulmányok elemzése továbbá valós eset feldolgozása segíti

A résztvevők személyes élményt szereznek a Story Processing Cardról, annak gyakorlati használatáról.


Képzés vezetője:

Márton-Koczó Ildikó

senior executive coach, tréner

Időpontok: 2019. június 26-27.

Őszi időpont: 2019. december 16-17. (hétfő, kedd)

A modulok oktatói:

Bincze Bea ACC, executive coach, beszéd coach, mentor és tréner (Beszédcoaching)

Juhász Erika, business coach, fejvadász, tréner (Karrier coaching)

Tegyi Enikő PCC, coach, team coach, coach tréner (Brief Coaching)

Mákos Nándor ACC, executive coach, a téma magyarországi szakértője. (Challenging coaching )

Márton-Koczó Ildikó, senior executive coach, tréner (Story Processing Coaching)

 • Képzés nyári időpontjai:

  2019. június 3-4. Karrier Coaching Juhász Erikával, 2019. június 17-18. Brief Coachnig Tegyi Enikővel, 2019. június 26-27. Story Processing Coaching Márton-Koczó Ildikóval

  Képzés őszi időpontjai:

  2019. szeptember 23–24. (hétfő, kedd)  Challenging Coaching Mákos Nándorral, 2019. október 14-15. (hétfő, kedd) Karrier Coaching Juhász Erikával, 2019. november 4-5. (hétfő, kedd) Beszéd Coaching Bincze Beával, 2019. november 25-26. (hétfő, kedd) Brief Coachnig Tegyi Enikővel, 2019. december 16-17. (hétfő, kedd) Story Processing Coaching Márton-Koczó Ildikó

 • Helyszín: Business Coach Kft. Iroda, 1068 Budapest, Városligeti fasor 32.
 • Felvételi feltétel: 60 órás coach végzettség
 • Képzés díja:

  2 napos képzési modul: 100.000 Ft+áfa/fő/modul

  10 napos (5 modul): 395.000 Ft+áfa/fő

  EARLY BIRD AKCIÓ 2019. április 30-ig a komplex képzés -10%

  (Jelentkezés módja: az online regisztrációs lap kitöltésével.)

Coaching irányzatok jelentkezes

Kérdéseket várja a képzés vezetője:

Juhász Erika

 erika.juhasz@businesscoach.hu e-mail címen.

Diadal Coach Képzés

A legismertebb magyar coaching folyamatmodell, a DIADAL alapjaira épülő 125 órás, intenzív business és executive coach képzés.

Diadal Coach Képzés

A legismertebb magyar coaching folyamatmodell, a DIADAL alapjaira épülő 125 órás, intenzív business és executive coach képzés. Ajánljuk mindazoknak, akik a coachok nemes hivatását szeretnék választani és egy nemzetközi akkreditáció útjára kívánnak lépni, vagy azoknak, akik coach készségeiket szeretnék fejleszteni akár magánemberként, akár vezetőként, akár HR területen dolgozó munkatársként.

Tovább >>

Csúcsvezetői Szabadegyetem

Exkluzív programunk jelenlegi és jövőbeli felsővezetőknek.

XXI. Századi Csúcsvezetői Szabadegyetem

Március és november között, kéthetente, 12 alkalom közismert szaktekintélyekkel. Részvételi feltétel: MBA végzettség, vagy 5 éves vezetői tapasztalat.

  • exkluzív előadóktól,
  • XXI. századi legmodernebb, naprakész vezetői ismeretek,
  • gyakorlatorientáltan,
 • networking, párbeszéd lehetősége

Tovább >>

Egynapos Programok Vezetőknek

Legyen hatékonyabb és eredményesebb vezető egynapos workshopjaink segítségével!

Egynapos Vezetői Tréningek

Komplex programjainkon kívül meghirdetett, egynapos tréningjeink és workshopjaink a vezetői kompetenciák egy-egy szűkebb területére fókuszálnak. A motiváció, a delegálás, a hatásos üzleti prezentációk vagy az első benyomás olyan fejleszthető készségek, amelyek nagyban meghatározhatják a vezetők munkahelyi sikereit.

Tovább >>

További szolgáltatások

A Business Coach Kft – nomen est omen – 2004-től business coaching szolgáltatással foglalkozik, de 2007-től a portfóliója kiegészült coaching és coaching-szemléletű vezetőképzéssel, majd ezt követően egyéb vezetőképző programokkal és szervezetfejlesztéssel.

Miért válasszon minket

   • 10 coach, 200 ügyfél és több mint 5000 órányi tapasztalat
   • Munkatársaink nemzetközileg elismert szaktekintélyek
   • Tökéletes, ügyfélközpontú kiszolgálás

Rólunk mondták

„Ezek a dolgok nemcsak ügyfélként voltak számomra hasznosak, hanem coaching-szemléletű, gyakorló vezetőként is hasznosítani tudom őket”
Markhot Attila, Section menedzser, Ericsson
„Laura nagyszerű coach és mentor, egy meghatározó személyiség, a cége pedig meghatározó szereplő a magyar coaching, mentoring és tréningpiacon.”
Sávainé Ábel Anita, Képzés-fejlesztési igazgató, K&H Bank
„Az üléseink alatt úgy éreztem, hogy folyamatosan haladunk, ráadásul olyan eszközöket adott a kezembe, amelyekhez visszanyúlva újra és újra meg tudom oldani a hasonló helyzeteket.”
Kiss Enikő Györgyi, HR üzletfejlesztési vezető, IBM
“Szkeptikusoknak üzenem: Működik!”
Kevi Zoltán, Üzletág igazgató, Erste Bank
“Ezúton is köszönöm a számomra igen hasznos közös munkát!”
Mázsár Péter, Kereskedelmi igazgató, Egis
“A coaching olyan volt számomra, mint ateistának a templom, aztán mégis “hívő” lettem.”
Bajor Tamás, Inter-Európa Bank
“A coachom segített abban, hogy mint vezető, erősségeimet jobban kihasználjam, és beosztott kollégáim erényeit is jobban felszínre hozzam.”
Rowlands Teréz, Területi igazgató, Tesco
“A coachomban nagyon kedvelem a finom őszinteségét, mellyel nem engedi, hogy elegánsan elslisszoljunk a probléma mellett, nagy tapintattal vezet rá a szembesülés útjára.”
Nagy Andrea, Igazgató, Magyar Telekom
“A Business Coach kft segítségével vezetői eszköztárunk tovább fejlődött, megtanultuk, hogyan merjük kiengedni a kezünkből a gyeplőt, hogyan tudjuk inspirálni a csapatot.”
Sekerka Orsolya, Fejlesztési igazgató, Telenor
A Business Coach kft összes “megmozdulására” azt tudnánk legkifejezőbben mondani, hogy minőségi, igényes és hiteles.
Jakobsen Petra, HR igazgató, Bonafarm
“Csak ajánlani tudom!”
Bolyó Gábor, Főosztályvezető, Provident
“A Business Coach Kft coachai mind nagyon gyakorlatiasak és nagy üzleti tapasztalattal rendelkeznek.”
Kolos Gábor, Kereskedelmi és marketing igazgató, Prímagáz