A Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetsége negyedik alkalommal osztja ki a HR Oscar díjat, az alábbi kategóriákban:
– 2012 legjobb HR témájú diplomadolgozata
– 2012 legjobb HR csapata
– 2012 legjobb HR szakembere

A 2012-es év kiemelt témája: A munkaerőpiac kihívásai 2012-ben

Ebben az évben azokat a HR szakembereket, csapatokat és ifjú tehetségeket szeretnénk díjazni, akik 2012-ben, gyakorlati ötletekkel, tervekkel, illetve ezek megvalósításával járultak hozzá, hogy a vállalatok, mint gazdasági egységek sikeresen igazodjanak a 2012-es év munkaerő piaci és gazdasági kihívásaihoz.

Az alábbi témákban várunk pályázatokat:

· „Tehetségek megőrzése, dolgozók ösztönzése”
· „Középvezetői kompetenciák erősítése”
· „A munkavállaló, mint a szervezet motorja – az egyén lehetőségei a közösség sikere érdekében”

A díj átadására az Országos Humánmenedzsment Egyesület „A humán tőke ereje – 2013” című XXIII. Országos HR Konferenciáján, 2013 június 5-én kerül sor.

Pályázati feltételek:

2012 legjobb HR témájú diplomadolgozata


A díjra pályázhat bármely magyar felsőoktatási intézmény kapcsolódó szakos diákja, aki szakdolgozatát a 2012/13-es tanévben készíti el, vagy a TDK dolgozatát a 2010-2012-ig terjedő időszakban készítette el, az emberi erőforrás management valamely területéhez kapcsolódó témában. Így többek között a munkaerő-kiválasztáshoz, kölcsönzéshez, vezető-kiválasztáshoz, fejlesztéshez, munkaügyi kapcsolatokhoz, HR tervezéshez/kontrollinghoz, HR információs rendszerhez kapcsolódó témában. Kiemelten kezeljük az innovatív, új megoldásokat bemutató pályázatokat.

Beadandó a dolgozat összefoglalója maximum 5 A4-es gépelt oldalban.

Az összefoglalónak az alábbiakat tartalmaznia kell, ezt a beadandó anyagban ismertetni kell:

– A probléma/helyzet leírása (mik a kockázatok).
– A dolgozatot milyen kutatómunka előzi meg?
– A dolgozat mitől egyéni, eredeti jellegű?
– Mi az a HR szakmában általánosan alkalmazható ötlet, javaslat, amit a dolgozatban felvázolt problémára javasol?

A győztes pályázó nyereménye:
– tárgynyeremény
– az SZTMSZ egyik tagja 1 hónap szakmai gyakorlatot biztosít
– 1 db tisztelet jegy a díjátadó gálavacsorára és kedvezményes részvételi lehetőség a konferencián
– a HR Oscarral kapcsolatos sajtómegjelenésekben neve és anyaga szerepel

2012 legjobb HR csapata

Pályázatot nyújthat be Magyarország területén működő vállalat, amely HR-részleggel/csapattal rendelkezik. A csapat működése magas szakmai színvonalon, a projektek összehangolt, hatékony véghezvitelével történik. A pályázatnak tartalmaznia kell a csapat tagjainak, működésének bemutatását és egy tetszőlegesen kiválasztott projekt megvalósításának leírását, a megadott témák alapján. Kiemelten kezeljük a vállalat előremutató, innovatív stratégiáját.

Az anyag terjedelme max. 15 A4-es gépelt oldal.

Az összefoglalóban javasoljuk térjen ki az alábbiakra:

– A probléma/helyzet leírása (mik a kockázatok).
– Milyen peremfeltételeket, kritériumokat vettek figyelembe a projekt kidolgozása során?
– A projekt hogyan illeszkedik a vállalat rövid, illetve a hosszú távú stratégiai céljaihoz?
– Milyen alternatívákat vettek figyelembe és miért az adott megoldást választották?
– A megvalósítás során milyen kihívásokkal kellett szembenézniük?
– Milyen eredményeket értek el?
– Melyek azok az ötletek, javaslatok, megoldások, amelyeket a projekt során kipróbáltak és
érdemesnek tartanak megosztani a HR szakmával, mint általánosan alkalmazható
tanulságot?

A győztes csapat díjai:

– tárgynyeremény
– 1 db tisztelet jegy a díjátadó gálavacsorára és 3 fő részére kedvezményes részvételi lehetőség a konferencián
– a HR Oscarral kapcsolatos sajtómegjelenésekben neve és anyaga szerepel

2012 leginnovatívabb HR szakembere


Azt a szakembert keressük, aki olyan innovatív módon, esetleg új eszközökkel végzi munkáját, amely az egész vállalat számára előremutató, és hozzájárul a cég sikeres működéshez, fejlődéséhez.
A pályázatban a szakember személyének és munkájának bemutatását várjuk, kiemelve egy, a fenti feltételek szerinti probléma megoldását.

Az anyag terjedelme max. 15 A4-es gépelt oldal.

Az összefoglalóban javasoljuk, térjen ki az alábbiakra:

– A vállalat helyzetének leírása (milyen kihívásai és kockázatai vannak).
– A HR szakember munkája, az általa kezdeményezett akciók/projektek/projekt hogyan illeszkedik a vállalat rövid, illetve a hosszú távú stratégiai céljaihoz?
– Melyek azok a személyes kvalitások, amelyek a HR szakembert segítik a munkájában?
– Milyen eredményeket ért el?
– Melyek azok az ötletek, javaslatok, megoldások, amelyeket a HR szakember a munkája során kipróbált és érdemesnek tart megosztani a HR szakmával, mint általánosan alkalmazható tanulságot?

A győztes pályázó díja:

– tárgynyeremény
– 1 db tisztelet jegy a díjátadó gálavacsorára és kedvezményes részvételi lehetőség a konferencián
– a HR Oscarral kapcsolatos sajtómegjelenésekben neve és anyaga szerepel

Nem vehet részt a pályázaton a Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetségének tagja, alkalmazottja, tagjának alkalmazottja, illetve a Zsűriben részt vevő személy, annak családtagja vagy vállalkozása.

A Zsűri

A pályázatokat 5 tagú, független zsűri bírálja el, amelynek tagjai a szakmában elismert vezető HR szakemberek, egyetemi oktatók, továbbá egy-egy fő a szponzorok és az SZTMSZ részéről.

A díjak

A díjakat a Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetsége osztja ki, amelynek tagjai szakember-, vezető-, munkaerő-kiválasztással, közvetítéssel, kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozások, melyek a munkaerő-piacon hosszabb ideje folyamatosan és sikeresen működnek.
A díjról a sajtót folyamatosan tájékoztatjuk, így a díjazottak is kiemelt sajtófigyelemre számíthatnak.

A díjak átadása

Az ünnepélyes díjátadásra az OHE „A humán tőke ereje – 2013” című XXIII. Országos HR Konferenciáján, 2013.június 5-én, a gála vacsorán kerül sor. A rendezvényen a HR szakma, a vállalati oldal és a sajtó képviselői vesznek részt.

A pályázat beadása

Az anyagokat 2013. május 21. 24.00 óráig várjuk elektronikus úton, a Szövetség titkárának (Kovács Tünde, kovacs.tunde@sztmsz.hu) e-mail címére.
A határidő után beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A díjazó jogai, kötelezettségei

Az SZTMSZ, mint díjazó kötelezettséget vállal arra, hogy a beérkező pályamunkákat az elbírálás ideje alatt bizalmasan kezeli. A beadott pályázatokat a konferencia után a pályázónak vissza nem küldi,
harmadik személynek csak a pályázó jóváhagyásával adja ki.
A nyertesek nevét és a pályázat témáját a konferenciával kapcsolatos sajtómegjelenésekben kiemelten kezeli és jogosult a pályázó személyét, a témát és pályázó által összeállított kivonatot/összefoglalót a Zsűri értékelését közölni.

A díjazottak jogai, kötelezettségei

A HR Oscar díjazottai az átadáson személyesen jelennek meg.
Vállalják, hogy a konferenciával kapcsolatos sajtómegjelenésekben nevük és pályázatuk témája, rövid összefoglalója megjelenjen.
Jogosultak a HR Oscar díj elnyerésének tényét saját kommunikációjukban közölni.

Egyéb információk

A pályázattal kapcsolatos információk elérhetők a Szövetség honlapján:
http://www.sztmsz.hu/?mod=mainpage&cla=mainpage&fun=access&tpl=hroscar&mid=52

Vagy a Szövetség titkáránál:
Kovács Tünde
+36 30/206 7467 
kovacs.tunde@sztmsz.hu