INSPIRÁCIÓS RÖVID PROGRAMOK ONLINE PLATFORMON

45-60 perces wellbeinget támogató csoportos programok

egyedi igények szerint, cégreszabottan

Ajánlatot kérek

MORNING COFFEE 8:30

Ebben a bizonytalan időszakban fokozottan tapasztaljuk a félelem, frusztráltság és harag érzését. A gondolataink, érzéseink olyan helyre vihetnek minket, ahol a jelen helyzet áldozatainak látjuk magunkat. Ez az állapot befolyásolja cselekedeteinket, reakcióinkat. A program során a résztvevők megismerik a gyakran megbánással járó, hirtelen reakciók okát,  és felfedezik azokat a lehetőségeket és eszközöket, amelyek segítenek megteremteni a higgadtságot.
Az érzelmi intelligencia (EQ) kifejezést azoknak a kompetenciáknak a leírására használják, amelyek önmagunk irányítására, másokkal való együttműködésre vonatkoznak. Kutatások igazolják, hogy az EQ-hoz köthető képességek döntő fontossággal bírnak a legkülönbözőbb tevékenységekben, kiemelt szerepük van kritikus helyzetekben, hiányuk pedig behatárolja az eredmények elérésére irányuló személyes képességeket. A program célja annak tudatosítása, hogyan szabályozzuk saját érzelmeinket, lássunk rá arra, milyen hatást gyakorolunk másra és ezáltal képesek legyünk fejleszteni a másokkal való kapcsolatunkat.
A VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguous) világ komoly próbára tesz mindannyiunkat. Hogyan lehet reagálni a kitettségre, a bizonytalanságra, a folyamatos változásra?
A VUCA-ready mindset a rugalmasságon, az őszinte kommunikáción, a bizalmon, a támogatáson és az együttműködésen alapul, aminek virtuális munkahelyi környezetben is megtartó ereje van. A program célja a szemléletformálás, a változásra való hajlandóság erősítése annak érdekében, hogy a virtuális térben is erősödjön a csapatkohézió, az elköteleződés, és értékteremtő környezet jöjjön létre.
A hatékonyságunk felülvizsgálata és más szempontok szerinti megközelítése fontosabb a mostani helyzetben, mint valaha. A jó és hathatós időgazdálkodás alapkompetencia, melyre szükségünk van a pályafutásunk során azért, hogy jól végezzük az aktuális feladatunkat, megfeleljünk a váratlan kihívásoknak, továbbá a karrierkilátásaink miatt is. Vízválasztó tényező, amelynek, ha birtokában vagyunk, akkor olyan módon tudunk állandóan eredményesek maradni a munkánk és a karrierünk során egyaránt, hogy előnyre teszünk szert azokkal az embertársainkkal szemben, akik talán hozzánk hasonló képességűek, ám hiányzik belőlük az önszervezés és fegyelem. E területtel foglalkozni kell, ez nem választás kérdése – különösen a mostani ránk szakadt váratlan home office helyzetben.
A mostani helyzet teljes hirtelenséggel átrajzolta a működési normáinkat, minden területen. Igaz ez a motiválásra is. Elkötelezett és tudatos vezetés mellett a virtuális csapatok ugyanolyan hatékonyak lehetnek, mint az irodai munkavégzés esetén. A virtuális vezetőknek azonban proaktívnak kell lenniük a távoli alkalmazottak motiválás terén. A program során azokra, a könnyen alkalmazható eszközökre, lehetőségekre fókuszálunk, amiket eredményesen alkalmazhatunk a kollégák motiválásának és elkötelezettségének fenntartása érdekében.
A Lancet egészségügyi folyóirat 5 tanulmány alapján gyűjtötte össze, hogy a krízis, a tartós otthonlét, a karantén milyen hatást gyakorol a mentális egészségünkre és ebben a helyzetben hogyan tudunk megküzdeni a stresszorokkal. Sőt, hogyan tudunk akár pszichésen növekedni azáltal, hogy tudatosan foglalkozunk a tünetekkel és oldjuk a stresszt. A legerőteljesebb negatív stresszt az olyan erős érzelmek okozzák, mint a tehetetlenség, a félelem, a bizonytalanság, s ezek az erős érzelmek az élettel kötött szerződésünk részei. A program abban támogat, hogy minél tudatosabban és empatikusan nézzünk rá a negatív stresszre és olyan oldó technikákat ismerjünk meg és alkalmazzunk, amelyek belső világunkra gyakorolnak jótékony, pozitív hatást.
Eddig meetingről meetingre rohangáltunk egész nap az irodában – valóban ezt várják el tőlünk most is? A tömeges home office munkavégzés sok helyen még több meetinget hozott: rövid, személyes egyeztetések helyett még több meetinggel terheljük a naptárunkat. Hogyan döntsük el, melyik meeting szükséges, melyik nem, hogyan szervezzük meg hatékonyabban a megbeszéléseket, mikre érdemes odafigyelni és miben más a virtuális meeting, mint a személyes, és hogyan tudjunk növelni a meetingjeink hatékonyságát.
A TED konferenciák mottója: Gondolatok, amiket érdemes megosztani.
Számtalan vezetőtől hallom, hogy ha inspirálódni akar, akkor megnéz egy TED vagy TEDx videót.
Inspirációs programunkon az ügyféllel egyeztetve, az aktuális témájukhoz kiválasztunk egy videót, és ennek történeteit felhasználva gondoljuk tovább, hogyan tudják a résztvevők saját életükben használni a megosztott gondolatokat.
A témák nagyon változatosak, a humor munkahelyi hatásától a motiváción és az egyéni hatékonyságon át a teljesebb életig rengeteg lehetőség van, amivel támogatni tudjuk kollégáikat.
Ajánlatot kérek

LUNCH-TIME SNACK 13:00

A munka-magánélet egyensúlyának megvalósíthatóságában központi elem a területek közötti határok megalkotása és fenntartása. Az akut veszélyhelyzet azonban alaposan átrajzolta a worklife balance-re vonatkozó határmenedzsment korábbi kereteit. Az otthoni munkavégzés (home-office) következtében a munka és a magánélet közötti fizikai határ megszűnt. Sok energia és idő kell az új keretek, rutinok kialakításához, hiszen ez jóval nagyobb fegyelmezettséget kíván a munkavállalótól. A program során azokra a stratégiákra fókuszálunk, amiket eredményesen alkalmazhatunk az egyensúlyi helyzet kialakításának érdekében.
A jövő ismeretlen és sok aggodalmat okoz, a múlt tapasztalatai kevés információval szolgálnak a jelenlegi helyzetben. Ahhoz, hogy felfedezzük a jelenben rejlő lehetőségeket, elengedhetetlen a tudatosság növelése és a jelen pillanat megélésének képessége. A program során a résztvevők konkrét eszközöket kapnak, hogy megtanuljanak a pillanatban maradni, valamint felfedezzék az intuitív bölcsességet, amely mindannyiunkban rejlik.
A kommunikáció a karantén office-ban működő vállalatok „oxigénje”. Nagyszerű analógia, mivel a távoli csapatoknak kiváló kommunikációs stratégiákkal kell rendelkezniük a túléléshez és a fejlődéshez. Gondoljunk az összes olyan lehetőségre, ammellyel az irodai munkavégzés során a csapatok kölcsönhatásba léphetnek: személyes találkozók, brainstorming a flipchart körül, beugrunk valaki irodába, hogy egy gyors kérdést feltegyünk, egy trükkös megoldásra jövünk rá közösen ebéd közben és még számos egyéb módon tudunk kötődni és kapcsolatba lépni a munkatársakkal. Nincs így, ha távolról dolgozunk. De miért nincs? A program során a kommunikáció különböző lehetőségeire fókuszálunk, amelyeket minden home office-ban dolgozó csapatnak érdemes beépítenie a munkafolyamataiba. Megnézzük, hogyan lehet működtetni hatékonyan ezeket a fontos kapcsolatokat az irodán kívül, hogy a csapatok megerősödve érkezhessenek vissza a normál működésbe.
Nem mindig tartjuk fókuszban azt a fontos tényt, hogy a rossz érzelmi és pszichés jóllétünk milyen hatással lehet a fizikai egészségünkre. Sokszor a fizikai és a mentális egészséget külön egységekként kezeljük, holott kéz a kézben járnak, és együtt járulnak hozzá az általános egészséghez. A jelenlegi helyzet gyors átváltást igényelt a karantén munkára, ami sokak számára komoly megterhelést jelentett és jelent a napi szintű működtetése is. Különösen fontos, hogy a mostani kesze-kusza világban tudatosabban figyeljünk a minőségi szünetekre, elkülöníthessük a munkaidőt a magánidőtől, ne töltse ki az egész napunkat a munka. A mentális és fizikai egészség fenntartása a karantén office alatt fontosabb szerepet kapott, ami támogathat bennünket, hogy megerősödve térhessünk vissza a normál kerékvágásba.
A türelem csak türelemmel sajátítható el, ahogy úszni csak az úszás gyakorlása közben tanulunk meg. Általában is sok – és a jelenlegi krízisben még több – olyan kihívó feladat, frusztráló ügy, megoldásra váró helyzet, idegesítő viselkedés, frusztráló környezet, túlzott elvárás, teljesületlen cél van stb., amely türelmet igényel tőlünk. Ezekhez nézünk és ki is próbálunk olyan technikákat, amelyek a türelem gyakorlását fejlesztik. A türelem fejlesztésében, önkontrollunk edzésében úgy válhatunk elkötelezetté, ha először megtanulunk önmagunkkal szemben türelmessé válni. Ez különösen akkor aktuális, ha maximalisták vagyunk (vagy ilyen környezetben élünk), illetve a multitasking, a szoros határidők életünk részei. A türelem az egyik legfontosabb fejlesztési terület, ha személyes növekedést szeretnénk elérni.
Amikor a problémák és nehézségek helyett a megoldásokra, célokra, erőforrásokra és az oda vezető lépésekre fordítjuk az időt és energiát olyasmi válik lehetővé, ami kis erőfeszítésekkel nagy változást eredményez. A program során megoldásfókuszú kérdéseket és eszközöket alkalmazunk a csapat által hozott helyzetre, közösen ránézünk arra, hogy mi válik lehetségessé akkor, ha erőforrásokat és erősségeket állítunk a fejlődés szolgálatába. Példa eszközök: Solution Circle, csodakérdés, jelek elemzése
A jelenben lenni egyenlő azzal, hogy nem (vagy sokkal kevésbé) rágódunk a múlton vagy aggódunk, szorongunk a jövőn. A tudatos jelenlét eszközei egyéni és csapat szinten lehetővé teszik, hogy könnyedebben végezzük a munkánkat és kapcsolódjunk a többiekhez, ezáltal kevesebb stressz és konfliktus, feszültség legyen. A program során néhány egyszerűen használható eszközt és gyakorlatot mutatunk be és próbálunk ki, egyéni és csapat szinten, ezekről a résztvevők a program végén egy rövid e-bookot kapnak.
Mindenkiben benne van a bölcs zseni, aki ha teret és felhatalmazást kap a működésre, akkor meglát új lehetőségeket, nézőpontokat és megoldásokat. Mennyire engedjük magunknak és másoknak, hogy a bölcs zseni megszólaljon és cselekedjen? Milyen hatással van erre az egymásba és magunkba vetett bizalmunk?
A programon körbejárjuk a bizalom és a felhatalmazás témakörét. A résztvevők megismerkednek a bizalom összetevőivel, továbbá eszközöket kapnak, hogy kilépjenek a komfort zónájukból és a kontroll érzése nélkül delegáljanak.
Ajánlatot kérek

EVENING DRINK 18:30

Akarjuk, vagy sem, mindenkinek át kell állni a „work from home” (WFH) üzemmódra. És mint sok helyzetet, eseményt, úgy ezt is, minden generáció másképp élheti meg. Vezetőként ugyanakkor fejtörést okozhat, hogyan kell kezelni az online térben (is) megjelenő generációs különbségeket.
Mit érdemes megfontolni, ha a kollégád az idősebb generációhoz tartozó Baby boomer, ha munkatársad X, Y vagy épp Z generációs?
Hogyan lehet őket motiválni, a hatékonyságukat fenntartani figyelve arra, hogy mindezt sztereotípiamentesen tegyük, azaz tudva, hogy a személyiségüket nem írja felül az, hogy életkorukat tekintve melyik generációhoz tartoznak.
A jövő ismeretlen és sok aggodalmat okoz, a múlt tapasztalatai kevés információval szolgálnak a jelenlegi helyzetben. Ahhoz, hogy felfedezzük a jelenben rejlő lehetőségeket, elengedhetetlen a tudatosság növelése és a jelen pillanat megélésének képessége. A program során a résztvevők konkrét eszközöket kapnak, hogy megtanuljanak a pillanatban maradni, valamint felfedezzék az intuitív bölcsességet, amely mindannyiunkban rejlik.
Amennyiben bővebb leírást szeretne kérni a programról, kérjük írjon a témavezetőnek Márton-Koczó Ildikónak az alábbi e-mail címre: ildiko.koczo@businesscoach.hu.
Amennyiben bővebb leírást szeretne kérni a programról, kérjük írjon a témavezetőnek Márton-Koczó Ildikónak az alábbi e-mail címre: ildiko.koczo@businesscoach.hu.
Nehéz helyzetekben hasznos lehet csapatoknak ha tudják, miből meríthetnek erőt, megerősítést, mi teheti őket bizakodóvá. Az erőforrások azok a korábbi tapasztalatok, sikerek, tulajdonságok, kompetenciák, értékek, emlékek, kapcsolatok, személyek, tárgyak, tulajdonok, amelyekre az egyén a mindennapjai során építeni, támaszkodni tud, amelyek segítenek átlendülni nehéz helyzeteken, akadályokon. Az erőforrások ismerete, feltérképezése önbizalmat, megerősítést adhat, segíthet kilátástalan helyzetekben bizakodóvá válni, építeni lehet rájuk, amikor valakinek ki kell mozdulnia (vagy ki szeretne mozdulni) a komfort zónájából. A program során egy kérdéssor és néhány gyakorlat segítségével ránézünk az egyéni és a csapat erőforrásaira, ebből térkép készül, amit a résztvevők vizuális formában szerkesztve megkapnak.
A felgyorsult és kiszámíthatlan helyzet arra ösztönöz minket, hogy mély vizsgálat nélkül, a hibázás lehetőségével számolva indítsunk el új feladatokat, projekteket. Ahhoz, hogy kihozzuk ebből a helyzetből a legtöbbet, érdemes megvizsgálni a hibázástól való félelmet és a tökéletességbe vetett hitünket. A program során a résztvevők felfedezik a tökéletességgel és a hibázással való kapcsolatukat. Elsajátítják a megkülönböztetés erejét, és gyakorlati eszközkészletet kapnak a hibáik átértelmezésére, a tények vizsgálatára.
Online workshops (3 órás)
Virtuális csapatépítés