Vezetők eszköztára 1 napos jelentkezés

 A támogató, coaching szemléletű vezető eszköztára 1 napos workshop

A támogató, coaching szemléletű vezetés egy olyan vezetési stílus, szemlélet, amely a munkatársakban rejlő lehetőségek kiaknázására törekszik. A vezető a mindennapi munka során a megfelelő helyzetekben a coaching eszköztárát használja, ezáltal a munkatársak belső motivációja nő, több felelősséget vállalnak, probléma-megoldási képességük javul, nő az elkötelezettségük. A személyes fejlődésen keresztül az egyéni és a szervezeti teljesítmény is javul. A vezető és beosztottja közötti kapcsolat a bizalmon, támogatáson, együttműködésen alapul.

 A program célja és elvárható eredménye:

 • Olyan vezetési stílus, szemlélet elsajátítása, begyakorlása, amely saját maguk önérvényesítésére és a munkatársakban rejlő lehetőségek lehető leghatékonyabb kiaknázására törekszik, azaz a mesterfogások elsajátítása.
 • Az alapvető coaching eszközök megismerése, elsajátítása, ezek használata a mindennapi munka során, annak érdekében, hogy nőjön beosztottjai belső motivációja, több felelősséget vállaljanak, probléma-megoldási képességük javuljon.
 • Annak felismerése, hogy a vezető és munkatársa közötti kapcsolat a bizalmon, támogatáson, együttműködésen kell alapuljon.
 • Tudatosuljon, hogy mennyire fontos a beosztott kollégák önállóságának növelése
 • Kapjon eszközöket a kollégák szakmai és személyes motivációinak megismerésére
 • A résztvevő ön- és emberismerete fejlődjön, elinduljon a coaching szemléletű vezetővé válás útján

A program tematikája:

 • A coaching fogalma, alapjai, gyakorlati jelentősége. Elméleti háttér
 • Coaching és mentoring közötti azonosság, különbség
 • Miben nyilvánul meg a coaching szemlélet?
 • A coaching szemlélet haszna, hogyan segíti a vezetőt a szervezet hatékonyságának növelésében
 • A coaching mint vezetői eszköz, teljesítménynövelő vezetői magatartás
 • A coach típusú vezető alapelvei és készségei, általános interperszonális készségek, támogató vezetői kompetenciák
 • A bizalom kialakítása, szerepe a vezetésben. Bizalomerősítő beszélgetés munkatársainkkal – gyakorlati módszer a közös elkötelezettség együttes kialakítására.
 • A változásra való hajlandóság, a komfortzóna fogalma
 • A coaching folyamata: a DIADAL modell (Diagnózis, Irány, Alternatívák, Döntés, Alkalmazás, Lezárás), ezek részletes megismertetése
 • Coaching eszközök kipróbálása, begyakorlása: konkrét eszközök saját élményű elsajátítása, kipróbálása, pl. aktív, értő figyelem, delegálás, visszajelzés, motiváció

Tréner:

Lisztes Henriett ACC

executive coach, tréner

 

 

 

Workshop időpontjai:  2020. szeptember 29. (kedd) 9.00-16.00

Helyszín: Business Coach Kft. Iroda, 1068 Budapest, Városligeti fasor 32.

Workshop díja: 60.000 Ft + áfa/fő

Vezetők eszköztára 1 napos jelentkezés

Amennyiben kérdése van, keresse a képzés vezetőjét bizalommal az alábbi e-mail címen: henriett.lisztes@businesscoach.hu vagy írjon az info@businesscoach.hu címre.

Szeretettel várjuk!