Komplex Vezetőfejlesztés (10 alkalom)

TEDD!

Támogató › Eredményes › Dinamikus › Döntésképes

 

 • Piaci kihívásokra épülő tematika.

 • Sok éve már sikeresen tartott Vezetői Akadémiánk megújult változata.

„A pozitív vezetők alázatosak és éhesek. Nem gondolják, hogy mindent tudnak. Élethosszig tartó tanulók, akik mindig keresik a tanulási, fejlődési és növekedési lehetőségeket. Mindig nyitottak az új ötletekre és stratégiákra, hogy életüket és munkájukat a következő szintre emeljék. Alázattal élnek, mert tudják, hogy abban a pillanatban, amikor azt hiszik, hogy megérkeztek a nagyság ajtajához, az a pillanat, amikor azt az arcukba csapják.”

Jon Gordon: A pozitív vezetés ereje

Napjaink legfontosabb vezetői készségeit felölelő 10 napos komplex fejlesztő program

Egy vállalat sikerességét döntően befolyásolja, hogy mennyire hatékonyak és eredményesek a vezetői. A munkatársakkal való jó együttműködéshez, a feladatok sikeres elvégzéséhez kapcsolódó készségek fontossága kiemelkedő a mai gyorsan változó világunkban, ahol egyre nagyobb hangsúly van a tehetségek megszerzésén és megtartásán.

Azért állítottuk össze 10 x 1 napos komplex vezetői  kompetenciafejlesztő programunkat, hogy  az intenzív, gyakorlatias és interaktív programsorozaton a résztvevők naprakész tudást szerezzenek,  új módszereket és eszköztárat ismerjenek meg, amit már  következő naptól kezdve alkalmazni tudnak, hogy sikeresebben oldják meg vezetői feladataikat. A találkozások során megoszthatják egymással, valamint komoly vezetői tapasztalattal rendelkező trénereinkkel saját vezetői kihívásaikat és a jó gyakorlataikat is.

A program eredményeként a résztvevő:

 • Képes lesz saját és mások személyiségjegyeinek jobb feltérképezésére a hatékony együttműködés érdekében.
 • Megtanulja, hogyan tud vezetőként hatékonyabban kommunikálni és építő visszajelzést adni, eredményesen használni a megismert módszereket.
 • Készség szinten képessé válik a hatékony önérdekérvényesítésre a mindennapi munkája során.
 • Megismeri és alkalmazni tudja a hatékony időgazdálkodás és a hatékony delegálás alapjait és módszereit.
 • Felfedezi, hogyan tud eredményesebb döntéseket hozni a megismert módszerek és eszközök segítségével.
 • Képes lesz a megfelelő motivációs stratégia kiválasztására és hatékony alkalmazására
 • Képessé válik a rövid- és hosszú távú célok megfogalmazására, koncepciók kidolgozására és megvalósítására.
 • Megtanulja hatékonyan szervezni a munkafolyamatokat, átlátja és kezelni tudja a felmerülő változásokat, problémákat, nehézségeket. Képes lesz a konfliktushelyzetek felismerésére és azok adekvát kezelésére, a közös érdekplatformok kialakítására.
 • Megtanulja a sikeres prezentációk összeállításának titkait és előadás módját, a lámpaláz kezelését.

Képzési idő: tananyagegységenként 6 óra, összesen 60 óra

A képzés moduljai/tananyagegységei:

2023. november 16.

Tréner: Lisztes Henriett PCC

A vezetők első kihívása, amivel a munkájuk során találkoznak, az a saját maguk személyisége.

Nincs igazi önismerete sokaknak és vezetőként sem tudják, hogy is akarnak működni, csak elkezdenek valahogy vezetőknek lenni. Ha valaki tőlünk eltérően működik, azt sokszor hibának tekintik és megpróbálják a saját működési modellüket ráerőltetni. Az eltéréseket ugyanakkor a hatékonyabb működés érdekében nagyon jól lehet alkalmazni, ehhez kell az, hogy jobban értsük saját személyiségünk jegyeit, folyamatainkat, és lényeges, hogy mindezeket másokban is meglássuk.

Legyen “szótárunk” a saját és mások működésére is, és ismerjük fel, hogyan lehet konstruktív együttműködésre fordítani az eltéréseket.

2023. november 30.

Tréner: Bincze Bea PCC, ACTC

Mitől lesz valaki jó vezető?
Attól, hogy a legjobbat hozzák ki az emberekből és a csapatból, hiszen az ő sikere a csapat sikerén alapul. A nap során felfedezzük, milyen készségekre van szüksége napjainkban ennek megvalósításához.
A jó hír, hogy a vezetés nem veleszületett tulajdonság, hanem tanulható.
Mitől lesz egy munkahelyi csoport csapat, mitől éreznek a munkatársak egymás iránt szimpátiát, tiszteletet, elismerést, hogyan növelhető az elkötelezettségük különböző eszközökkel?
Megismerkedünk a helyzetfüggő vezetéssel.  A résztvevők megismerik a különböző vezetési stílusokat, és megtanulják megválasztani a megfelelő vezetési, illetve kommunikációs stílust beosztottaik teljesítménye és érettsége függvényében. Változatos interaktív gyakorlatokon keresztül pontosabb képet tudnak alkotni magukról, mint vezetőről, megláthatják a saját szokásos vezetési stílusuk előnyeit, és azt is, hogy működésük mikor nem hatékony.
Friss kutatási eredmények alapján felfedezzük, hogyan tudunk nagy teljesítményű csapatot építeni, és hogy ezeket a tanulságokat hogyan tudjuk beépíteni mindennapjainkban.
Napjaink kihívásaira válaszul arra is ránézünk, hogyan tudunk hatékonyan vezetni online és hibrid csapatokat is.

2023. december 14.

Tréner: Juhász Erika PCC, ACTC

A munkahelyen számtalan kapcsolatunk van. Kommunikálunk beosztottakkal, kollégákkal, ügyfelekkel, beszállítókkal. Az egyéni és a szervezeti eredményesség rovására is mehet, ha ezek nem működnek megfelelően.

Egy vezető egész nap a „színpadon” van, minden interakciójával üzen. Nem mindegy tehát, hogyan kapcsolódik verbálisan és nonverbálisan a környezetéhez. A képessége arra, hogy konstruktívan fejezze ki észleléseit, nyíltan kimondja elvárásait és mindezt egyenes közlésmóddal – ez a vezetői kommunikáció esszenciája.

A visszajelzés adás hasonlóan fontos eleme a vezetői eszköztárnak. Egy megfelelő időben és módon adott visszajelzés növeli a munkatársak elkötelezettségét, a jó közérzetet és javítja a hatékonyságot is. Emellett világossá teszi a szervezeti értékeket, testközelivé és személyessé formálja a célokat. A visszajelzéssel kommunikáljuk, hogy észleljük és értékeljük a munkatárs hozzájárulását a közös eredményhez, hogy szükségesnek tartjuk a munkáját, és fontosnak őt magát.

A munkára adott visszajelzés sokak számára az egyik legfontosabb érték, az egyik leginkább meghatározó motivációs tényező is.

2024. január 18.

Tréner: Lisztes Henriett PCC

Az nem választás kérdése, hogy jól vagy nem jól menedzseljük az időnket, a túlélés feltétele, hogy legyünk ebben sokkal tudatosabbak, hiszen csúcsteljesítményt kell folyamatosan nyújtanunk, és működtessük mindezt úgy, hogy az energiaszintünk is a maximális közelében maradhasson.

Ehhez szükségünk van egy ránk szabott stratégiára, ami biztosítja a megfelelő haladást magunk és a csapatunk számára. A mikronmenedzselés, és „ezt úgyis csak én tudom jól csinálni” bűvkörből ki kell tudni lépni vezetőként és sokkal tudatosabban alkalmazni a delegálást, használni a rendelkezésre álló kompetencia és erőforráshalmazt.

2024. február 01.

Tréner: Juhász Erika PCC, ACTC

Egy szervezet, egy csapat, egy projekt sikere nagyon sok tényezőn múlik, ezek között nem elhanyagolható a változás-, a válságkezelés szerepe. A változások menedzselése, eredményes kommunikálása, az új folyamatok, rendszerek bevezetése, elfogadtatása az érintettekkel kulcsfontosságú ahhoz, hogy az eredmények fenntarthatóan továbbéljenek.

A VUCA/BANI világ komoly próbára tesz mindannyiunkat. Hogyan lehet reagálni a kitettségre, a bizonytalanságra, a folyamatos változásra?
A „future-fit” mindset a rugalmasságon, az őszinte kommunikáción, a bizalmon, a támogatáson és az együttműködésen alapul, aminek a turbulensen változó munkahelyi környezetben megtartó ereje van. Vezetőként fontos feladat a változásra való hajlandóság erősítése, a reziliencia kialakítása, fejlesztése mind önmaga, mind a csapata számára, hiszen ez (is) a hatékonyan működő csapat záloga.

2024. február 15.

Tréner: Forgách Géza ACC

A stressz által okozott negatív tünetek napjainkban egyre nagyobb mértékben és gyakorisággal jelennek meg életünkben,
munkahelyünkön. Meglepő lehet, hogy a stressz – megfelelően kontrollálva és mértékben – növelheti is a teljesítményünket. A stressz hatékony kontrollálásához és menedzseléséhez szükséges megértenünk agyunk és testünk
működésének ezen részét, hogy tudatosan tudjuk a megfelelő pozitív coping (megküzdési) stratégiákat és módszereket alkalmazni. Ugyancsak fontos, hogy a minket körülvevő stresszforrások (stresszorok) mennyiségét csökkentsük.

Egyik stresszorunk a konfliktusaink lehetnek. Minden együttműködés rejt magában potenciálisan konfliktusokat. A kérdés csak az, hogy ezek mennyire és hogyan manifesztálódnak. Forrásuk jellemzően valamilyen ki nem elégített szükséglet. Átalakuló munkahelyi környezetünk (például az otthonról való munkavégzés) növeli a konfliktusok által okozott negatív hatások előfordulását, csökkenti menedzselésük hatékonyságát. Pedig tudatosításukkal, megfelelő kontrollálásukkal a konfliktusok, nézeteltérések előremutatóak is lehetnek.

2024. február 29.

Tréner: Lisztes Henriett PCC

A coaching szemlélet növelheti a szervezeti hatékonyságot: a vezetők hatékonyabban tudnak dolgozni a munkatársakkal, jobb kapcsolatokat alakítanak ki velük, ez elősegíti a nyitott kommunikációt és az együttműködést. A coaching szemlélet a
motiváció növelésének egyik hatékony módja: amikor a vezető coaching módszereket alkalmaz, az emberek magabiztosabbak lesznek a saját képességeikkel kapcsolatban, és motiváltabbak a fejlődésre és a céljaik elérésére.
A coaching segít a vezetőnek javítani a kommunikációs készségeit, ami kulcsfontosságú a hatékony vezetői kommunikációban. Segít a vezetőnek abban is, hogy hogyan kell meghallgatni az embereit, és hogyan kell megértő és nyitott lenni a visszajelzésekre.

2024. március 14.

Tréner: Bincze Bea PCC, ACTC

Napjainkban a nagy hangsúlyt kap a dolgozók elkötelezettsége, mégis azt látjuk, hogy sok vezető küzd azzal, hogy nem motiváltak a kollégái.
Mi az, ami mozgat, ösztönöz minket, és mi az, ami másokat inspirál? Szívesen megyünk dolgozni?   Felfedezzük, hogy bár a motiváció igen komplex jelenség, vannak módszerek, eszközök arra, hogy önmagunkat és másokat ösztönözzünk. A hagyományos jutalmazás és büntetés mellett egyre nagyobb a belső motivátorok szerepe, szükségünk van az önállóságra, a szakmai igényességre és az értéknövelő célokra. Felfedezzük, mi az ami minket motivál, és gyakorlatban is kipróbáljuk a legfrissebb motivációs módszereket, a munkahelyi elismerés öt nyelvét, a haladás elvét és a job craftingot.
A nap célja, hogy a résztvevők megismerjék, mi motiválja őket és a beosztottjaikat, új eszközöket ismerjenek meg, valamint mindennapi munkájuk során tudatosan alkalmazzák a hatékony motiváció módszereit.

2024. március 28.

Tréner: Juhász Erika PCC, ACTC

Az érzelmi intelligencia (EQ) kifejezést azoknak a kompetenciáknak a leírására használják, amelyek önmagunk irányítására, másokkal való együttműködésre vonatkoznak. Kutatások igazolják, hogy az EQ-hoz köthető képességek döntő fontossággal bírnak a legkülönbözőbb tevékenységekben, kiemelt szerepük van kritikus helyzetekben, hiányuk pedig behatárolja az eredmények elérésére irányuló személyes képességeket. Az érzelmi intelligencia előfeltétele, hogy érzékeljük a másik emberre gyakorolt hatásunkat.
Egy szervezet sok szempontból kitett a környezet hatásainak, ami megszakítja annak normál működést. Ilyenkor több szinten kell a bizalmat, a biztonságot erősíteni.
Az állandó változás okozta nehézségek ugyanakkor lehetőséget is adnak a megújulásra, különösen egy bizalmon alapuló, egymást elfogadó üzleti környezetben.

2024. április 11.

Tréner: Bincze Bea PCC, ACTC

Hogyan érjük el, hogy prezentációnk vagy beszédünk segítsen bennünket céljaink elérésében, hogy a hallgatóink emlékezzenek az elhangzott üzenetekre?
Végignézzük a legfontosabb elemeket egy jó prezentáció elkészítéséhez és előadásához. Eszköztárat kapnak az ütős tartalom kialakításához, az eredményes szemléltetéshez és a hatásos előadáshoz.
Megvizsgáljuk azt is, hogy hogyan lehet a lámpalázat kezelni?
Hasznos tanácsok és sok közös interaktív munka során kipróbálhatják, mitől figyelemfelkeltő, meggyőző és emlékezetes egy beszéd. A résztvevők megismerik, hogyan tudják gondolataikat hatékonyan kommunikálni a prezentációk során, képesek legyenek a prezentáció elkészítésére és előadására, mindennapi munkájuk során.

 A képzésről szóló igazolás kiadásának feltételei:

 • A képzés formai követelményeinek teljesítése.
 • A képzés során a megengedett hiányzás mértéke nem haladja meg a kontaktórák 20%-át.
 • A képzési díj hiánytalan kiegyenlítése.

Az oktatás (kontaktórák) ütemezése és intenzitása:

Személyes oktatás: 2023. 11.16.-2024.04.11. 6 óra/ tananyagegység, 10 alkalom

Időpontok: 2023.11.16., 2023.11.30., 2023.12.14., 2024.01.18., 2024.02.01., 2024.02.15., 2024.02.29., 2024.03.14., 2024.03.28., 2024.04.11.

Képzés díja: 450.000 Ft+áfa/fő, EARLY BIRD kedvezmény 2023. július 30-ig: 430.000 Ft+áfa/fő

Oktatóink:

 

Hiszünk abban, hogy programunk segít résztvevőinknek abban, hogy sikeresebb és elégedettebb vezetővé váljanak.

Jelentkezés

A program szakmai vezetője:

Lisztes Henriett PCC
senior executive coach, team coach, tréner

Érdeklődés a nyílt programról vagy vállalatra szabott változatra ajánlatkérés: henriett.lisztes@businesscoach.hu  e-mail címen.

Jelentkezés

Te hol tartasz?

Vezetői önértékelő teszt

Résztvevőink mondták

„Több körös kiválasztási folyamat eredményeként döntöttünk a Business Coach Kft-vel való együttműködésről. A Siemens Mobility kutatás-fejlesztési területén újonnan kinevezett vezetők és tehetségek részére indítottunk egy képzést 2019. őszén.
A 6* 1 napos oktatási tematikát a Business Coach dolgozta ki a Siemens Mobility által megadott szempontok alapján. Megbízóként fontos volt számunkra, hogy a Business Coach vegye figyelembe az IT terület sajátosságait, valamint a képzés szellemisége és szakmai színvonala tükrözze a Siemens által képviselt vállalati értékeket. A szakmai tartalom mellett hangsúlyoztuk, hogy nagyon gyakorlatias, a tréning teremből kilépve egyből hasznosítható tudást szeretnénk adni a kollégáknak.
Kiemelném, hogy szakmailag és emberileg is olyan oktatókat kaptunk, akik remekül passzoltak az IT-s szakemberek jellemzően introvertált személyiségéhez és analitikus gondolkodásához.
A képzést egy nyitó és záró beszélgetéssel kereteztük, ahol a tréning résztvevői, az ügyvezetés és képző intézet is részt vett, közösen átbeszéltük az élményeket és tapasztalatokat. A hallgatók elégedettségét mértük, 90% fölötti eredményt mutatott, amit a szóbeli pozitív visszajelzések is megerősítettek.
Sikeres, őszinte kommunikáción alapuló, tartalmas együttműködést tudtunk kialakítani a Business Coach Kft-vel, nyitottak vagyunk a további közös munkára.”

Kazsik Judit HR BP, Siemens Mobility Kft.
„Elkèpesztően dinamikus ès hatèkony csapat! 😊👌 Én 10 alkalmas vezetőképzésen voltam, s a válság-, és stresszkezeléstől kezdve a döntéselméleteken át, a hatékonyságig – gyakorlatokkal tűzdelve – végigvettünk mindent. A coach-ok, a szervezés és a helyszín is első osztályú volt! S persze már a képzés alatt elkezdtem használni a praktikákat ;)”
Hankó Gergely ügyvezető igazgató
Olvasnivaló

Kollégából vezető - kihívások, amikre nem is gondolnánk

Bár egyre több cég büszke arra, hogy kineveli munkatársaiból saját vezető rétegét, a folyamat nem mindig zökkenőmentes. Bár ez látszik a lehető legorganikusabb folyamatnak, és az emberek sokszor úgy gondolják, hogy inkább belülről érkezzen, mint kívülről hozzanak (új) vezetőt, a jelöltnek bizony nem biztos, hogy egyszerű belehelyezkednie az új szerepbe. Éppen ezért nem árt, ha a cégek tudatosan, előre felkészülve/felkészítve kezdenek bele egy ilyen folyamatba.
Olvasnivaló
Meghallgatom!

SOS! Szakértőből vezető lettem! Mit tegyek?

Rendhagyó szakmai disputa Bincze Bea (ACC, DTM Toastmasters International) executive coach-csal, a kérdés szakértőjével
Kineveztek! Túl nagy a kabát, hogyan nőjek bele?
Barátaim főnöke lettem, mit tegyek?
Idősebbek és tapsztaltabbak nálam, hogyan fogadtassam el magam?
Ilyen és hasonló dilemákról szól a következő beszélgetés.
Meghallgatom!
További aktuális programok vezetőknek

Vállalati belső és vezetői coach

Kétféléves képzés, melyben igyekeztünk olyan tartalmat létrehozni, amely a szakmaiságának legjavát ötvözi.

Vállalati belső és vezetői coach

Vállalati belső és vezetői coach (Corporate Internal and Executive Coach) kétféléves képzés, melyben igyekeztünk olyan tartalmat létrehozni, amely a szakmaiságának legjavát ötvözi.

A majd 100 éves hagyományokra visszatekintő és egyben dinamikusan megújuló Budapesti Corvinus Egyetem a releváns gazdasági, szervezetfejlesztési ismereteket, a Business Coach Kft. pedig a naprakész coaching elméleti és gyakorlati ismereteket, a piaci és ügyfél igényeket folyamatosan detektáló és ahhoz maximálisan igazodó rugalmas, agilis szemléletet hozza a képzésbe.

A képzéssel célunk, hogy a Corvinus és a Business Coach Kft. a szakmai tartalmat tekintve a igazán nívós coach képzést hozza létre nemcsak a hazai, de a régiós piacon is, és garancia legyen arra, hogy a képzésen részt vevők megbízható szakmai tudás birtokosai.

Tovább >>

Csúcsvezetői Akadémia

Exkluzív programunk jelenlegi és jövőbeli felsővezetőknek.

Csúcsvezetői Akadémia

A csúcson mindig van hely, de annyi sosincs, hogy le is lehessen ülni…Versenyképes tudás és networking! Kizárólag felsővezetőknek szóló képzéssorozat, limitált létszámmal, azoknak akik érzik, hogy emberi és vezetői fejlődésükben elértek arra a szintre, hogy egy újabb lépcsőt meg tudnak „ugrani”. 12 alkalom közismert szaktekintélyekkel. Részvételi feltétel: MBA végzettség, vagy 5 éves vezetői tapasztalat.

Tovább >>

Egynapos Programok Vezetőknek

Legyen hatékonyabb és eredményesebb vezető egynapos workshopjaink segítségével!

Egynapos Vezetői Tréningek

Komplex programjainkon kívül meghirdetett, egynapos tréningjeink és workshopjaink a vezetői kompetenciák egy-egy szűkebb területére fókuszálnak. A motiváció, a delegálás, a hatásos üzleti prezentációk vagy az első benyomás olyan fejleszthető készségek, amelyek nagyban meghatározhatják a vezetők munkahelyi sikereit.

További szolgáltatások

A Business Coach Kft – nomen est omen – 2004-től business coaching szolgáltatással foglalkozik, de 2007-től a portfóliója kiegészült coaching és coaching-szemléletű vezetőképzéssel, majd ezt követően egyéb vezetőképző programokkal és szervezetfejlesztéssel.