VIRTUÁLIS CSAPATÉPÍTÉS ONLINE PLATFORM

félnapos és egésznapos csoportos programok

egyedi igények szerint, cégreszabottan, magyar és angol nyelven

További online programjaink:

Online inspirációk (60 perc)
Online workshop ( 3 óra)

A követekező módszereket ajánljuk:

 • DIADALmas intellektuális csapatépítés

 • Kincsvadászat

 • SIM Team

 • Action Learning

 • Solution Circle

 • Rhetoric Online Társasjáték

 • Profiles

 • MBTI/GPOP személyiségprofil

 • Story&Me

Ajánlatot kérek
Ajánlatot kérek

DIADALmas intellektuális csapatépítés

A DIADAL társasjáték célja a csapat működési hatékonyságának maximalizálása, a csapaton belüli együttműködés javítása, egy közös cél megfogalmazása és az ahhoz vezető út megtervezése.

A csapatépítő program során végigmegyünk a DIADAL modell fázisain: a DIAGNÓZIS során megfogalmazott problémára, dilemmára team coaching módszerrel IRÁNYokat, célokat fogalmazunk meg, ALTERNATÍVÁKat térképezünk fel és a csapat közösen hozhat DÖNTÉSeket, amelyek ALKALMAZÁSára akciótervet készítenek. Végül a folyamat LEZÁRÁSa és ünneplés formájában a csapat erőforrásai összegzésre és megerősítésre kerülnek.

A játékos forma élményszerűvé teszi a programot, segíti a bevonódást, a csapat által behozott szempontok, inputok pedig az elmélyülést, a kapcsolódást és a bizalom erősödését. Különösen hasznos lehet olyan csapatoknak, akik közösen szeretnék kitalálni és megvalósítani, hogyan legyenek nyertesei (és ne vesztesei) a válságnak.

 • Javasolt létszám: 6-12 fő
 • Időtartam: 2-3 óra
„A SPARKLE teamcoaching (DIADAL intelektuális csapatépítés) az egyik leghatékonyabb csapatépítő, amin a kollégáimmal részt vettem. A szervezéstől kezdve a kivitelezésig, mindent a profizmus és a szakma iránti elhivatottság jellemzett. A 3 órás foglalkozás alatt, a kezdeti bátortalan probléma megfogalmazásától, egészen a konkrét feladatok kiosztásáig eljutottunk. A coaching folyamat alatt, Réka a tréning vezetője folyamatosan követte a csapat változó dinamikáját és kiválóan reagált azokra a helyzetekre, ahol megakadtunk vagy visszajelzésre volt szükségünk. A feladatok teljes mértékben passzoltak a kollégák igényeihez és ahhoz a célhoz, amit igyekeztünk közösen megfogalmazni. Összességében, egy remek lehetőség volt és hatalmas élmény. Tiszta szívből tudom ajánlani azoknak, akik közös erővel szeretnének fejlődni, interaktív, személyre szabott és eredményes módon. “
Hegyi Tímea, Docler SSC Performance Supervisor
Ajánlatot kérek

Kincsvadászat

Cél: a valódi értékek felfedezése.

A kincsvadászaton 5 szintet teljesítenek a résztvevők annak érdekében, hogy felfedezzék az egyéni és a csapathoz adott értékeiket. A játék szakaszai egymásra épülnek, és csak akkor kerülnek befejezésre, ha a játékosok minden tőlük telhetőt megtettek. A kincsvadászat egy 7 lépéses gyakorlattal fejeződik be, amely a mindennapokba is beépíthető és segít a célkitűzésben.

A program eredményeként a résztvevők tudatossága önmagukra és másokra megnövekszik, felfedezik a belső bölcsességük erejét, megtanulnak nézőpontot váltani és hatékonyabban együttműködni a jóllét és harmónia állapotából.

 • Javasolt létszám: 10 fő
 • Időtartam: 2 x 3 óra
Ajánlatot kérek

SIM Team

A szimuláció segít a kiegyensúlyozott csapatmunka kialakításába. Csapatirányításra, a csapatépítésre és az egyéni szerepekre összpontosít a csapaton belül, valamint a hatékony kommunikációra és a közös problémamegoldásra. Ebben a csapatépítésben mindenki kipróbálhatja magát egy másik szerepben, mint amiben nap mint nap dolgozik. Aki marketinges, erre a napra lehet pénzügyes vagy HRes vagy fordítva, ami nagyban növeli az empátiát és a silók lebontását is. A játék során a résztvevők további feladatokat is kaphatnak, például prezentációkat tartanak vagy üzleti megbeszéléseket játszanak el.

A SimTeam programban a résztvevők projekt-alapon működő vállalatokat irányítanak, és komplex vállalatirányítási kihívásokkal találkoznak. A szimulációs módszertan újszerű, és teljesen magával ragadja a résztvevőket.

A szimuláció célja, hogy a résztvevők megtapasztalják a stratégiai döntések, az együttműködés, és a csapatszellem fontosságát.

 • Javasolt létszám: 9-24 fő
 • Időtartam: 3 óra
Ajánlatot kérek

Action Learning

Az Action Learning alapja az a felfogás, hogy az összes szükséges válasszal rendelkezünk, csak a felszínre kell hozni őket. Az Action Learning alkalmak során a csapattagok saját problémákon dolgoznak együtt úgy, hogy az aktuális témagazda halad és fogalmaz meg „tanulást” a többiek inspiráló, támogató közreműködésével. A csapattagok hozzájárulása által a témagazda sikeresen juthat előbbre az adott probléma megoldásában. A csapattagok felváltva vállalhatnak témagazda és támogató szerepet.

Az Action Learning módszerrel a résztvevők együtt és egymástól tanulnak azáltal, hogy valódi problémákon dolgoznak és a saját tapasztalataikra építenek és reflektálnak.

 • Javasolt létszám: 6-10 fő
 • Időtartam: 2-3 óra
Ajánlatot kérek

Solution Circle

A Solution Circle módszer segítségével a csapat megfogalmaz egy számára vonzó vágyott jövőt, majd közösen keres konkrét és hatékony lépéseket ehhez a vágyott jövőhöz vezető úton. A módszer sajátossága, hogy a fókuszt azokra az elemekre viszi, amik már jól működnek, amik a csapat erőforrásai és erősségei, és ezekre építve a facilitátor abban támogatja a csapatot, hogy az energiáit előremutatóan használja fel a célok elérése érdekében.

A program során a Solution Circle lépésein megyünk végig, különféle eszközöket és megoldásösztönző kérdéseket alkalmazva. A facilitátor hozza a módszereket és lehetőségeket, a csapat pedig a megoldásokat és az erőforrásokat, sikereket. A folyamat eredménye egy működőképes terv a változtatásra és egy visszacsatolás a csapattól önmagának, hogy mi lett más ahhoz képest, ahonnan a program elején indultak.

 • Javasolt létszám: 4-12 fő
 • Időtartam: 2 óra
Ajánlatot kérek

Rhetoric Online Társasjáték

Egymás jobb megismerése, elfogadása és a hatékony kommunikáció meghatározó a csapatok sikerében, ebben segít a Rhetoric társasjáték.

A program során a résztvevőket a A RHETORIC online társasjáték segítségével egy retorikai utazásra invitáljuk, ahol különféle feladatokat kapnak, rögtönzött beszédeket tartanak. Játékosan és jókedvűen ismernek meg olyan eszközöket, amik segítenek jobb beszédek, előadások tartásában.

A játék egy kiváló eszköz a kommunikáció fejlesztésére, és egymás megismerése révén erősíti a csapat összetartozását.

 • Javasolt létszám: maximum 8 fő
 • Időtartam: 2-3 óra
Ajánlatot kérek

ProfileXT® (PXT) csoportos visszajelzéssel

A program alapja a ProfileXT® (PXT) kompetencia felmérések eredménye, ami önmagunk és egymás jobb megismerése révén segít a hatékonyabb együttműködésben.

A ProfileXT® (PXT) team profil használatával megértjük a csapat dinamikáját, és hogy a különféle stílusok hogyan járulnak hozzá a sikeres együttműködéshez.

Ez a nemzetközileg is elismert és alkalmazott személyiségteszt betekintést ad az egyéni motivációkba, a gondolkodásmódba és a viselkedési jellemzőkbe. 

A csapat profilban szereplő információk jó áttekintést adnak, ami segít megismerni a csapat erősségeit, és beazonosítani a fejlesztési lehetőségeket. 

Az eredmények tekintetében nincs jó vagy rossz vonás, valamennyi eredmény erősséget jelent, hiszen a legjobban működő csapatok tagjai mindig sokféle, változatos személyiségjegyekkel rendelkeznek. 

A csapatépítés megvalósítható csak a team profil alapján (ez esetben a résztvevők egyéni profiljaikat és írásos visszajelzést e-mailban kapják meg), de tapasztalataink alapján, még hatékonyabb a fejlődés, ha egyéni coaching keretében szóbeli visszajelzést is kapnak, és egyéni fejlődési tervet állítanak össze. 

 • Javasolt létszám: 6-10 fő
 • Időtartam: 2-3 óra (az egyéni coaching ezen felül van)

Ajánlatot kérek

MBTI/GPOP személyiségprofil

Az eszközt világszerte rendkívül széles körben alkalmazzák, munkahelyi környezetben egyéni és csapatműködés fejlesztése, szervezeti működés fejlesztése céljából.

A programot megelőzően online teszt segítségével kerül megállapításra mindenkinek a személyiségtípusa, megismeri mindenki a saját 4 betűjét (energiaforrás, észlelés, döntéshozatal, életstílus).

Az egyes preferencia-párosokat játékos formában csoportos gyakorlatokkal dolgozzuk fel, szemléletessé téve a preferenciapár két oldalán lévő típusok közötti eltéréseket. A játékos programokon keresztül megismerjük az alapvető személyiségtípusokat, és megtanulunk mások nyelvén beszélni, ezáltal hatékonyabb lesz a kommunikáció, az együttműködés a mindennapi munka során. A közös feladatoknak köszönhetően élménydús, csapatépítő jellegű a program.

A modul végén mindenki megkapja a saját MBTI/GPOP 3 oldalas profil-leírását.

 • Javasolt létszám: 8-14 fő
 • Időtartam: 3 óra

Ajánlatot kérek

Story&Me

A bizonytalan környezet mindenkit váratlan kihívások elé állít. Az eddig megszokott munkavégzési formák sok szervezetben akár hosszú távon is átrendeződhetnek. A változáshoz való alkalmazkodás támogatását célzó és a wellbeinget támogató Story&Me tematikus foglalkozásoka munkahelyi környezetbe épülnek be.
 A program célja: a munkavállalók segítése az új és állandóan változó helyzethez való alkalmazkodásban, önismeretük fejlődésében és abban, hogy új oldalról ismerjék meg egymást is, ami támogathatja az együttműködést.
 A program egy-egy irodalmi mű köré szerveződik, annak élményszintű feldolgozása történik.
A foglalkozáson zajló irányított beszélgetés közös élménnyé emeli az aktuális téma megbeszélését, hiszen a résztvevők együtt dolgozzák fel azt. Egymás gondolatainak megismerése által pedig erősödhet a közösségi érzés, a bizalom, és a beszélgetés során az egyén is új látásmódhoz, felismeréshez juthat.

 • Javasolt létszám: 5-10 fő
 • Időtartam: 1 óra
Az ismert vírushelyzet miatt, ahogy a legtöbb nemzetközi cég irodája, a mienk is bezárt március elején, otthoni munkavégzésre kárhoztatva a kollégákat.

8 fős csapatunk számára ezáltal egyre inkább szükségessé vált valamilyen, a körülményeket figyelembe vevő, csapatépítő esemény szervezése.

A Business Coach Kft által nyújtott virtuális csapatépítő program tökéletesen beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Egyszerre volt képes újra összehozni a csapattagokat és hasznos, a kollégák egyéni preferenciáit is figyelembe vevő fejlesztési programot nyújtani.

Minden hasonló helyzetben levő üzleti társaságnak nyugodt szívvel tudom ajánlani a Business Coach Kft szolgáltatásait.

Janos Olgyay, Supervisor of Service Delivery, ESI - ADP