Diagnosztikai Eszközök

A szervezetek, csapatok, egyének fejlesztéséhez alapul szolgálnak a jól megválasztott diagnosztikai eszközök. A következőkben bemutatjuk a Business Coach Kft. által alkalmazott felmérő eszközöket, módszereket, amelyek segítségével eredményesen fejleszthető a résztvevők önismerete, célzottan egy-egy kompetenciája, illetve csapatok esetében az önismeret mellett a csapattagok közötti együttműködés is. Nem véletlen, hogy a vezetői és coach képzéseken is a programok részét képzik ezeknek az eszközöknek a megismerése.

Személyes kompetencia- és készségfelmérések

ProfileXT® (PXT) visszajelzéssel:

a ProfilesXT tesztek használatával a résztvevők személyes kompetenciái és motivációja mérhető fel. A kompetenciafelmérés a teljes személyiséget vizsgálja 20 kompetencián keresztül. Hatékony önismereti diagnosztikai eszköz, ami az írásos értékeléssel és az egyéni coaching során történő visszajelzéssel együtt az együttműködés fejlesztésének alapja is. Gyakran alkalmazzuk vezetői szerepre felkészítéshez, karriertervezéshez, illetve teljesítményjavításhoz – akár egyéni, akár csoportos fejlesztésekben. A Profiles XT felmérés eredményeinek ismertetése történhet egyéni vagy csoportos visszajelzéssel. Tapasztalatunk alapján a kettő kombinációja a leghatékonyabb. Az egyéni visszajelzés során a résztvevők megismerik magát a tesztet és a rájuk jellemző tulajdonságokat, és megértik, hogy minél különbözőbbek a környezetükben lévő emberek, annál könnyebb félreérteni egymást. Bővebben…

Hogan személyiségteszt és egyéni visszajelzés:


HOGAN-féle mérőeszközök széles lehetőségeket nyújtanak az egyéni készségek, motivációk és fejlesztendő területek azonosításához. Fejlesztő munkánk során leggyakrabban a három vezetői modul, a HPI (Hogan Personality Inventory), HDS (Hogan Development Survey) és MVPI (Motives, Values, Preferences Inventory) együttes használatát javasoljuk, melyek így teljes körű, komplex inputot adnak.

Mottójuk szerint „Előre jelezzük a teljesítményt. Ha a teljesítmény előrejelzéséről van szó, csak három dolog számít: el tudod-e végezni a munkád, élvezettel végzed-e a munkád, és mi az,  ami  az  utadba  állhat.”   Bővebben…

Motivációs térkép visszajelzés:

A Motivációs Térkép egy ISO akkreditált, online elérhető, az önmagunkról alkotott képünk alapján készített lista, afféle leltár, mely a személyiségtípusok helyett kizárólag a motivációra koncentrál. A térkép (melynek online kitöltése 12 percet vesz igénybe) segít megérteni mélyebben motivációinkat, és azt is, hogy ennek tudatában hogyan tudjuk növelni teljesítményünket.
Számszerű információt ad az egyéni vagy csapat motivátorokról, motivációs érzékenységről, méri a jelenlegi motivációs szintet, megmutatja a motivációs faktorok fontossági sorrendjét és hogy ezek mennyire vannak kielégítve. Arról is információt kapunk, hogy a sokféle motiválási eszközből kinél mikor mit, miért és hogyan alkalmazzunk. Egy kulcsot ad ahhoz, hogy milyen motivációs eszközzel lehet egy munkatársat mozgásba hozni, hogyan lehet rávenni a hatékonyabb munkavégzésre úgy, hogy jó érzéssel végezze. A motivációs térkép 3 szinten érhető el: Egyéni Motivációs Térkép, Csapat Motivációs Térkép, Szervezeti Motivációs Térkép  Bővebben…

Visszajelző eszközök

360 fokos visszajelzés: 


A Business Coach Kft. az elmúlt 8 évben nagy sikerrel használja és folyamatosan továbbfejleszti saját fejlesztésű 360 fokos visszajelző eszközét, amely magyar és angol nyelven elérhető ügyfeleink számára (egyéni kívánságra további nyelvek is bekapcsolhatók). A 360 fokos felmérés során a résztvevők egy sztenderdizált, de üzleti igény szerint testre szabható kérdéssor használatával értékelik először önmagukat, majd kapnak visszajelzést felettesüktől, azonos szintű munkatársaiktól és beosztottjaiktól. A felmérés eredményét részletes, 25-30 oldalas riport ismerteti, melyet az értékelt személy kap kézhez, és egy visszajelző-értékelő coaching beszélgetés keretében szakértőnk segítségével feldolgoz.

A felmérés eredményét egyrészt a fejlesztési folyamat elején a fejlesztési célok kitűzéséhez, másrészt a fejlesztési folyamat végén, az eredmények visszaméréséhez használjuk.

Teljes vezetői kört érintő, nagyszabású 360 fokos felmérési projektekben szerzett jártasságunkról elégedett ügyfeleink referenciái adnak tanúbizonyságot.
  Bővebben…

Johari-ablak valamint mentori kompetenciák Johari-ablaka, Marshall Goldsmith-féle Johari-ablak:  


Ezeknek a saját fejlesztésű online visszajelző eszközöknek a segítségével a fejlesztésben résztvevő munkatárs vagy vezető saját önértékelése mellé általa kiválasztott személyektől kérhet visszajelzést egységes kategóriarendszer használatával. Az eredeti Johari-ablak mintájára a mentori kompetenciákra illetve a felsővezetői viselkedésmintákra vonatkozó visszajelző eszközök magyar és angol nyelven elérhetők honlapunkon. Bővebben…

CX-Ray online hálózatkutatási programok:  

„Egy szervezet elsősorban belülről nézzen ki jól!” A Company Hálózatelemzés a kollegák közötti kapcsolatokat tárja fel, s a formális hierarchiára kivetítve szemlélteti őket. Ezt a szervezeti diagnózist éppen ezért a szervezetfejlesztés alapjaként a jelenbeli problémák megértésére és a jövőbeli célok elérésére is használhatjuk.
Bővebben…

CX-Ray online hálózatkutatási programok:  

Tudja, mik azok a tényezők, amik segítik és mi azok, amik akadályozzák az eredményes munkavégzést? 3 perspektívából, 10 dimenzió mentén mérjük fel a csapat érzelmi állapotát és helyezzük el egy könnyen olvasható térképen. A diagnózis alapján megfogalmazható, hogy mi az, amire támaszkodhatunk vezetőként, és hogy milyen területekre érdemes fókuszálni az elkötelezettség és a hatékony működés szempontjából. A folyamat során, a kapott eredmény alapján támogatjuk a vezetőt az action plan összeállításában: hova tegye a fókuszt, mire figyeljen?
Bővebben…

Személyiségtipológiákon alapuló önismeret- és csapatfejlesztés

MBTI / GPOP teszt:  

olyan felmérő eszköz, amely megmutatja az egyének személyiségtípusát a következő dimenziók mentén: Extraverzió (E) – Introverzió (I), Információgyűjtés módja: Érzékelés (S) – Intuíció (N), Döntés módja: Gondolkodás (T) – Érzés (F), A külvilághoz való kapcsolódás iránya: Megítélés (J) – Észlelés (P). A lehetséges 16 kombinációról kutatási adatok állnak rendelkezésre, melyek jól előrejelzik az adott személy várható munkahelyi viselkedését. Az eredeti MBTI teszt továbbfejlesztett változatát használjuk, amely Golden Profile of Personality (GPOP) néven ismert. Egynapos workshopunk keretében a résztvevők a saját személyiségtípusuk megismerése mellett felderítik a különböző típusokkal való eredményes kommunikáció sikertényezőit.

Bővebben…

DISC-Viselkedésprofil persologⓇ:  

Jobb önismeret és együttműködés másokkal!

A persolog Viselkedésprofil az emberi viselkedést írja le a Domináns, Iniciatív, Stabil és Gondos elnevezésű négy alapvető viselkedési mintára alapozva.

  • A személyes viselkedés elemzése.
  • Viselkedés irányítása a kívánt irányba.
  • Mások viselkedésének tudatos megértése.
  • A persolog Személyiségmodell a szituációs megközelítéssel jellemezhető. A gyakorlatias  stratégiákat könnyű megjegyezni és ez teszi annyira hatékonnyá.

Bővebben…

A PCM® (Process Communication Modell) – építs jobb kapcsolatokat a csapaton és a szervezeten belül.

A PCM® az emberi interakciók dekódolásának első számú eszköze: volt már olyan, hogy valakivel beszéltél, de mégsem értettétek egymást? A PCM abban segít, hogy átmenjen az üzenet.

Hat személyiségtípust különböztet meg, amelyek mindannyiunkban megvannak: Mozgató, Lázadó, Harmonizáló, Elvhű, Gondolkodó és Álmodozó. Mindegyik típusnak megvannak a maga erősségei és preferenciái és mindannyiunkban más-más kombináció kerül a középpontba.

Nyugodt állapotban tudjuk használni valamennyi személyiségtípusunkat, és váltani az egyes szintek között. Stressz hatására azonban a domináns típusunkat követjük, aminek ismeretében tudunk változtatni a működésünkön, hogy hatékonyabb legyen a kommunikációnk másokkal.

Bővebben…

BELBIN-féle csapatszerepek:


a Belbin-teszt segítségével felmérhető, mely csapattagnak mik a legfőbb erősségei, hogyan tudják kiteljesíteni a bennük rejtőző lehetőségeket – ezeknek az információknak a birtokában növelhető a csapat teljesítménye, hatékonysága. A Belbin-teszt mindenki számára könnyen használható eszköz önmaga és csapattársai jobb megismeréséhez, hatékonyabb csapat, jobb együttműködés kialakításához. A sokszereplős, külső visszajelzésen alapuló online kérdőívek kitöltése után a résztvevők részletes riportot kapnak kézhez. Az eredményeket feldolgozó 1-2 napos workshop kiválóan alkalmas csapatépítésre, új csapatok „összerázására”, a csapaton belüli optimális feladatmegosztás kialakítására, a csapat potenciálisan gyenge pontjainak ellentételezéséhez, közös csapat stratégia kidolgozására.

Bővebben…

Interaktív üzleti szimulációs programok

SimTeam üzleti szimuláció:

Egy webes felületen működő üzleti szimulációs program.  A SimTeam szimulációban a résztvevők projekt-alapon működő vállalatokat irányítanak és komplex vállalatirányítási kihívásokkal találkoznak. A módszertan újszerű, teljesen magával ragadja a résztvevőket. Célja, hogy a résztvevők megtapasztalják a stratégiai döntések, az együttműködés és a csapatszellem fontosságát. A résztvevők valós idejű döntéseket hoznak csapatokban dolgozva. Mivel több csapat játszik egymás ellen „élőben”, a szimulációnak köszönhetően minden játék egyedi. Eredményesen alkalmazható diagnosztikai eszközként akár kiválasztásban („Assessment Center”), akár fejlesztésben „Development Center”) mivel nagyon jó képet ad a részvevők készségeiről vezetőként és csapattagként is. Bővebben…

FLIGBY® – Flow is Good Business Vezetésfejlesztő program:

a “FLIGBY” a Csíkszentmihályi Mihály professzor és a magyar tulajdonú ALEAS Simulations által megvalósított vezetésfejlesztő, kompetencia-alapú szimuláció elnevezése. A cél egy olyan online fejlesztő program létrehozása volt, amely a Flow-alapú munkakultúra kialakításához és menedzseléséhez szükséges vezetői szerepvállalásra készít fel, motiváló, de pontosan mérhető és elemezhető formában. A program által közvetített szemlélettel jelentősen erősíthető a munkatársak motivációja, bizonyíthatóan növekszik a szervezet teljesítménye. A vezetésfejlesztő szimuláció 29 alapvető leadership készséget tesztel és mér 150 döntési helyzetben. Bővebben…

Ha az eszközök bármelyike felkeltette érdeklődésedet, szívesen konzultálunk róla. Keress minket bizalommal az info@businesscoach.hu e-mail címen vagy kérd ajánlatunkat online.

Ajánlatot kérek

Ha az eszközök bármelyike felkeltette érdeklődésedet, szívesen konzultálunk róla. Keress minket bizalommal az info@businesscoach.hu e-mail címen vagy kérd ajánlatunkat online.

Ajánlatot kérek

Szervezetfejlesztés

Jobb vezetők, jobb szervezetek, jobb vilàg!

Szervezetfejlesztés

Meggyőződésünk, hogy a szervezeti megújulás, a fejlődés és az eredményesebb működés elérését a tervszerű szervezetfejlesztés biztosíthatja.  Tudjuk, hogy a szervezetfejlesztés módszerei megteremtik a lehetőséget a kompetenciák és a teljesítmény növelésére is. Hiszünk abban, hogy az adatalapú, irányított változtatás módot ad a múltbéli időszakhoz mérten hatékonyabb és rugalmasabb működés kialakítására és megszilárdítására.

Tovább >>

XXI. századi Csúcsvezetői Akadémia

Exkluzív programunk jelenlegi és jövőbeli felsővezetőknek.
Ismerd meg még jobban a vezetés algoritmusát!

XXI. századi Csúcsvezetői Akadémia

A XXI. századi Csúcsvezetői Akadémia exkluzív, kizárólag felsővezetőknek szóló képzéssorozata, limitált létszámmal, azoknak szól, akik érzik, hogy emberi és vezetői fejlődésükben elértek arra a szintre, hogy képesek a vezetői lét újabb algoritmusainak, készségeinek megismerésére, fejlesztésére, tudatosítására. Az akadémia ajtaján belépők inspiráló szellemi közegben – más-más iparágból érkező, mégis szellemiségében hasonló nagy tapasztalatú vezetők körében – gyakorlatias képzési napok során ismerkedhetnek meg a vezetői társadalmat érintő trendekkel, unikális témákkal.

Tovább >>

Vezetői Önértékelő Teszt (díjmentes)

Vezetőnek nem születünk, hanem azzá válunk. Szeretne ránézni vezetői kompetenciáira? Ebben az esetben nem kell mást tennie, mint kitöltenie a vezetőknek összeállított rövid kérdőívünket.

Vezetői Önértékelő Teszt (díjmentes)

A teszt kitöltése után, egy coaching beszélgetés keretében átbeszéljük a teszt eredményeit, milyen fejlesztendő terültek rajzolódtak ki, milyen célok elérésében segíthet személy szerint Önnek a coaching vagy a vezetőfejlesztés, milyen területekre érdemes fókuszálnia. Az ingyenes találkozó kb. 30 percig tart, és online platformon tudjuk biztosítani.

Tovább >>