Vezetőknek szükséges hard skill kutatás eredményei

A Business Coach Kft. az elmúlt időszakban egy olyan igényfelmérés megvalósítását tűzte ki célnak, amely rávilágít arra, hogy milyen hard skillek szükségesek egy XXI. századi vezető számára.

Habár cégünk alapvetően a vezetői soft skillek fejlesztésére fókuszál, a tapasztalat azt mutatja, hogy egyre inkább nő az igény a hard skillek minél gyorsabb és hatékonyabb fejlesztésére is. Napjainkban a munkaterületek közötti rotáció igen gyakori jelenség, éppen ezért a vezetők gyakran szembesülhetnek nehézségekkel egy új területre lépve.

A mostani felmérés arra fókuszált, hogy megragadja azokat a területeket, amelyek az érintettek szerint a leginkább fejlesztésre szorulnak, az eredmények alapján pedig lehessen hatékony segítséget nyújtani számukra. Igyekeztünk több területet is lefedni, és megtudni, hogy melyek a legrelevánsabbak a válaszadók számára, illetve, hogy a különböző területeken belül milyen hard skillek dominálnak a vezetők szerint. Összesen kilenc területet határoztunk meg, mindegyik esetében lehetőséget adva a kiegészítésre.

Íme a részletek:

  1. A HR és munkaügy területén belül a legtöbb válaszadó a munkatársak megtartásával és fejlesztésével kapcsolatosan szeretne fejlődni, emellett pedig a teljesítményértékelés számított domináns területnek, a harmadik kiemelkedő hard skill pedig az emberi erőforrás biztosítása volt. A gyakori válaszok mellett felmerült még a munkáltatói márkaépítés, a munkavédelmi ismeretek elsajátítása, a béradminisztráció, illetve további javaslatként a belső kommunikáció, új kollégák integrálása, vállalati kultúra építése, valamint a digitalizáció.
  2. A marketing, kommunikáció és PR területén több hard skillre való igényt is szerettünk volna felmérni. Ezen a területen belül a brand építés iránt volt a legnagyobb érdeklődés, viszont a social media használata, valamint a piackutatás is népszerűnek számított a válaszadók körében. A válaszadók több, mint fele tovább szeretne fejlődni az online marketing területén, valamint a sajtókapcsolatok kezelésében. Az említett készségek mellett megjelent még a trade marketing, SEO marketing, copywriting, design, sajtókapcsolatok kezelése, valamint a kommunikációs stratégiák fejlesztése/változtatása, kríziskommunikáció.
  3. A menedzsment és pénzügy talán a legátfogóbb területnek számított, mivel több szükséges hardskillre is kitértünk. Ezen belül a válaszadók számára a stratégiai tervezés, illetve a projektmenedzsmenttel kapcsolatos tudás lenne a leghasznosabb. A két domináns készség mellett lenne igény továbbá az üzleti gondolkodás, valamint a kontrolling fejlesztésére, a válaszadók több, mint fele pedig az üzleti etikett, pénzügyi modellek és pénzügyi beruházások iránt is érdeklődött. Mindezek mellett megjelent még az adatbázis kezelés, számvitel, könyvelés, treasury, adózási jogszabályok ismerete, pénzügyi dependenciák, blockchain, monitoring, automatizálás, mint fejlesztésre javasolt készségek.
  4. Az értékesítés és üzletfejlesztés esetében a legtöbb vezető az üzletfejlesztés iránt érdeklődött, ezt követte az értékesítés, illetve a válaszadók több, mint fele CRM-mel és árazással kapcsolatban is kifejezte fejődési szándékát. Javasolták továbbá a CSR-rel, inbound salesel kapcsolatos készségfejlesztést, valamint az új termékek fejlesztését, értékelemzést.
  5. A Supply chain területén belül a válaszadók több, mint fele nagyjából egyenlő arányban érdeklődött a logisztika és beszerzés iránt. Megjelent ezek mellett a raktározás, mint fejlesztendő készség, illetve javasolták a külkereskedelemmel kapcsolatos tudás fejlesztését is.
  6. A jogi ismeretek szempontjából három típusú jogot soroltunk fel, melyek közül legtöbben a munkajog iránt érdeklődtek, viszont a társasági jog és polgárjog is foglalkoztatja a válaszadók közel felét. A jogi terület kapcsán az adótörvények, pénzügyi behajtás, jogi konfliktuskezelés, valamint a GDPR iránt is jelezték érdeklődésüket a vezetők.
  7. Az információs technológiát tekintve, a válaszadóknak egyenlő arányban lenne igényük az ERP szoftverek, vezetői információs rendszerek, valamint a Cloud használatára, ezek mellett pedig haladó Excel ismeretekre is ugyanennyien szeretnének szert tenni. Az OLAP alapú rendszerek kezelése, illetve a MySQL használata is több vezető számára hasznos lenne, javaslatként pedig a vállalati közösségi szoftwerek, business platformok kezelése, valamint az információ biztonságos kezelése is megjelent.
  8. A minőségbiztosítás szempontjából a legtöbb vezető a minőségpolitika kialakításában szeretne fejlődni, a válaszadók több, mint fele pedig a minőségbiztosítás folyamataiban, illetve a minőségbiztosítási szabványok bevezetésében is érdekelt, továbbá az audit rendszerek ismeretére is lenne igény.
  9. Az innováció területén belül a legtöbb vezetőnek a fenntarthatósággal kapcsolatban lenne szüksége több ismeretre, a válaszadók fele pedig a kutatásfejlesztés és innovációs alapok létrehozása és biztosítása iránt is érdeklődik.

A kilenc területet összegezve, a válaszadó vezetők által leginkább fejleszteni kívánt területek a HR és munkaügy, illetve a menedzsment és pénzügy, az alábbi ábra segítségével pedig jobban átláthatóvá válik, hogy az egyes területeken belül melyek azok a hard skillek, amelyeket a legtöbb vezető fejleszteni szeretne.

 

A kutatás során feltárt mindegyik igényre találtunk a piacon, illetve cégünk networkjében olyan aktív, gyakorló vezetőket, akik szívesen osztják meg tudásukat, tapasztalatukat.

Akinek ilyen igénye van, kérjük írja meg a  laura.komocsin@businesscoach.hu címre, hogy az ábrán látható területek közül melyikre lenne igénye és hogy a csoportos tanulást, vagy az egyéni mentorálást részesíti inkább előnyben.

Business Coach Kft. és Füleki Zsófia

XXI. századi Csúcsvezetői Akadémia
Vezetői kompetenciafejlesztő 10 alkalom
Aktuális programjaink